ArabicEnglishHebrewRussian

הצטרפו אלינו

והשארו מעודכנים תמיד

המגן ארגון השחקנים שח''ם דים אמור

עבירות גסות של שח"ם, ממצאי ביקורת עומק (תוצאות קשות ומזעזעות) – מדובר על כספי הציבור וכספי השחקנים.

עבירות גסות של "שח"ם", ממצאי ביקורת עומק. פתיחת חברה ע"ח השחקנים, שכר העובדים (רק אורי רשטיק קיבל שכר כחצי מיליון ש"ח!) ועוד… מדובר על כספי הציבור וכספי השחקנים.

שח"ם ניסה להסתיר את ממצאים הביקורת. 'המגן' חושף את תוצאות הביקורת (את הדו"ח קיבלנו מטעם משרד המשפטים).

יש פגיעה בכספי השחקנים וכספי הציבור, ועל כן מצאנו לנכון לפעול נגד "שח"ם", אשר לעיתים פועל נגד השחקנים.
בעבר דים אמור, יו"ר המגן פנה לרשם העמותות ומסר את העבירות של ארגון שח"ם, כמו כן הרשם ביצע בדיקה ומצא דברים לא פשוטים.

בתאריך ה-21.03.2024 דים אמור, יו"ר המגן שלח פניה לעו"ד דני חורין, היועמ"ש של משרד התרבות (פניה עצר התמיכות לארגון שח"ם עקב ממצאים קשים בדו"ח ביקורת עומק).

תוצאות הביקורת:

חשבתם שבארגון "שח"ם" מתנדבים? ממש לא, כלומר בכלל לא מתנדבים! למעשה, מר אורי רשטיק היה מקבל שכר כמו נבחר הציבור.

ארגון השחקנים לא טרח למסור לציבור את שכרם (באופן המלא) של 5 מקבלי השכר הגבוה בארגון! מדוע הסתירו מידע? מדוע ארגון הגיש דיווח חלקי?

חברי הארגון חייבים לשאול באסיפה הכללית למה "שח"ם" דיווח על השכר ברוטו בלבד ללא הוספת מידע בנוגע לתשלומים אחרים והתחייבויות לתשלום.

בשנת 2019 מנכ"ל "שח"ם", מר אורי רשטיק קיבל משכורת בסדר גודל של סגן שר, חבר כנסת, כלומר כחצי מיליון שקל! כל זה קורה בעת שאמנים ישראלים לא רואים אור בקצה המנהרה.

שחקני תיאטרון וקולנוע מאמנים לארגון "שח"ם" בעיניים העצומות, וכלל לא מסוגלים להאמין שב-"שח"ם" יש בעיות!

בסופו של דבר מדובר על הכסף של השחקנים.

מדי שנה משרד התרבות מעניק ל"שח"ם" תמיכה הכספית (כספי הציבור), המדינה מצפה מארגון השחקנים מעשים (כמו קידום מעמד השחקן ועוד…),  אך במציאות אנו רואים ש"שח"ם" בין היתר דאג למר רשטיק, כלומר "למלא את כיסו בכסף", שכר כחצי מיליון שקל בעמותה "ללא מטרת רווח", לא רע! יש לומר: רק בזכות ביקורת עומק אנו יודעים את אמת! 

הזוי! אך עובדי "שח"ם" ניסו להסתיר מהציבור את שכרם? בגלל זה הגישו דיווח חלקי לרשם העמותות? שיא הזלזול!

(*) ארגון "שח"ם" – עמותה, מספר העמותה: 580356210  – קרא עוד.

תוצאות ביקורת עומק של רשם העמותות:

עיקר הממצאים והמסקנות.

1. ועדת הביקורת אינה ממלאת את כל תפקידיה בהתאם לנדרש בחוק – מסקירת הפרוטוקולים של ועדת הביקורת לשנים 2018 ו- 2019 עולה כי קיימת בהם רק המלצה לאישור הדוחות הכספיים והמילוליים ואין בהם מידע בנוגע לעניינים נוספים אשר בדיקתם נדרשת בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק העמותות.

2. מבדיקות מדגמיות (רכש מחשוב וכן רכש של ציוד משרדי בחודש 12/2019 עולה כי העמותה אינה נוהגת לקבל הצעות מחיר טרום התקשרות עם ספקים ונותני שירותים (לרבות קבלת שירותים משפטיים) וזאת בניגוד לנוהל בעניין זה.

3. העמותה מעסיקה את מר אורי רשטיק אשר להסבריה משמש בתפקיד 'רכז פעילות'. עלות השכר של עובד זה לשנת 2019 הסתכמה בכ – 500 אלפי ₪. מעיון בהסכם ההעסקה של העובד הנ"ל עולה כי הגדרת תפקידו הנה: 'מרכז פעילות העמותה' ( כך גם בדוחות המילוליים ) וכי התפקיד כולל את האחריות על מכלול פעילות העמותה, ניהול שוטף ופיתוח תפעולי ואדמיניסטרטיבי על כל הכרוך בכך וכן הובלת פעילויות שמטרתן מיצוב העמותה, הגדלת הכנסותיה והרחבת קשריה.

יחד עם זאת, העמותה דיווחה כי היא לא מעסיקה מנכ"ל וכי ניהול העמותה מתבצע ע"י ועד העמותה. לאור האמור לעיל, ניכר כי בפועל העובד הנ"ל משמש כמנכ"ל העמותה. מעיון בדוחות הכספיים עולה כי שכרו של עובד זה סווג למסגרת עלות הפעילות. לפיכך, ניכר כי הדיווח הכספי והמילולי בעניין זה אינו נאות (*).

4. מינוי מורשי חתימה בעמותה לא דווח לרשם כנדרש בהוראות סעיף 38 לחוק ובהתאם לתקנות העמותות (טפסים), תשסט-2009 .מפרוטוקול הוועד מיום 04.09.2019 עולה כי העמותה מינתה מורשי חתימה אך, מסקירת תיק העמותה, עולה כי העמותה לא מסרה לרשם דיווח כנדרש בחוק.

5. בדוחות הכספיים לשנים 2018 ו- 2019 לא ניתן ביטוי לשווי עבודת מתנדבים וזאת בניגוד להוראות ג"ד 69 ותקן 5.

6. דיווחי העמותה על 5 מקבלי השכר הגבוה בדוחות המילוליים לשנים 2018 ו- 2019 אינם נאותים –נמצא כי העמותה דיווחה על השכר ברוטו בלבד ללא הוספת מידע בנוגע לתשלומים אחרים והתחייבויות לתשלום.

7. דיווחי העמותה בדוחות המילוליים לשנים 2018 ו- 2019 על צדדים קשורים אינם תקינים – מסקירת המסמכים השונים עולה כי העמותה לא דיווחה על צדדים/תאגידים קשורים בהם היא חברה ו/או על פעילות כספית מולם, כדלקמן:

צד קשור: להב – לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל (ע"ר) 580048205. העמותה חברה בגוף זה. העמותה משלמת לגוף זה מידי שנה דמי חבר בסך של 8,000 ש"ח.

תאגיד קשור: פרס התיאטרון הישראלי (ע"ר) 580283281 – העמותה חברה בגוף.

להורת מסמך לחץ כאן!

חשוב לציין: אסתי זקהיים וגיא לואל (דאז יו"ר "שח"ם") ידעו הכל, יותר מכך אישורו את הדיווחים, למעשה הם חתומים על הדוחות!

(*)  ששכר מינימום בישראל בשנת 2019 היה כ 5,000 ש"ח.

בנוסף החוק קובע: שכר עובדי המוסד הציבורי ומנהליו לא יעלה על עלות שכר מקסימאלית של מנכ"ל במשרד ממשלתי.

בשנת 2019 שכר של עובדי המוסד הציבורי עמד על סך כ 450,000 ש"ח.


קרא עוד:

זליג רבינוביץ, מנכ"ל "אשכולות", מודה ש"שח"ם" פועלים נגד האינטרסים של השחקנים ונגד שקיפות. שחקנים אנא תתעוררו! לכתבה המלאה לחץ כאן.

תחקיר: תמיהות ותהיות רבות עולות ממינויו של אורי רשטיק מנכ"ל "אשכולות"! חברת אשכולות פועלת ללא שקיפות! – לכתבה המלאה לחץ כאן.

 

שתפו לחברים

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email