ArabicEnglishHebrewRussian

הצטרפו אלינו

והשארו מעודכנים תמיד

שמוליק יפרח דים אמור

שמוליק יפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע מקבל שכר כמעט מיליון ש"ח בשנה – יותר מראש הממשלה!

מדינת ישראל זורקת כספי הציבור על ימין ועל שמאל!

— — — — — — — — — —

דים אמור, יו"ר המגן || 07-05-2022

— — — — — — — — — —

במדינת ישראל קיימים חוקים והם מאוד ברורים, אך לעיתים כלל אין פיקוח על החוק! למעשה, קיים חוק אשר קובע: שכר עובדי מוסד הציבורי ומנהליו לא יעלה על עלות שכר מקסימלית של מנכ"ל במשרד ממשלתי.

עבור שמוליק יפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע אין חוקים, כלומר הוא חש מעל החוק, הוא המלך באימפריה אשר בנה על חשבון המדינה, לצורך העניין על חשבון משלמי המיסים!

לעיתים נשאלות השאלות, מדוע לחוקק חוק ולא לפקח עליו או לבנות גוף הפיקוח? מדוע להמשיך לתמוך בעמותות ולתת תמיכה ממשלתית מדי שנה, כאשר העמותות כלל לא שומרות על החוקים?

חלק מאוד גדול מעמותות במדינת ישראל "מצפצפות על החוק" וממשיכות לקבל תמיכה כספית מטעם המדינה, מדובר על מיליוני שקלים!!! העמותות חשות שהן אלוהים, ולכן לא שומרות על החוקים! למה צריך לשמור על החוקים כאשר גם ככה העמותות יקבלו כספי הציבור ללא שום בעיה ללא עונש או ללא סנקציות מטעם המדינה!

עמותה היא גוף ציבורי, "ללא מטרת רווח" ( למעשה גוף ציבורי אשר מקבל תמיכה ממשלתית) – חייב להיות דוגמא אישית לניהול הכספים ושמירת החוק! איך בפועל זה מאוד רחוק מהמציאות, לעיתים עמותה פועלת כעסק לכל דבר, הבדל היחיד הוא שעמותה לא משלמת מיסים, מדי פעם מקבלת הנחה בארנונה ולעיתים מענקים עבורה מבנה ע"ח המדינה ( מטעם הרשויות המקומיות ), מנהלי העמותה מקבלים שכר כמעט מיליון ש"ח בשנה, כאן חשוב להדגיש: במדינת ישראל יש מעט מנהלי עסקים אשר מקבלים שכר כמיליון ש"ח בשנה ( "שכר נקי". לאחר תשלומי המיסים לבעל/ת העסק לא נשאר הרבה ).

אזרחים ובעלי עסקים משלמים מיסים כדי העמותות יזלזלו בחוקים!

*******************************************************************************

בעצם מי זה שמוליק יפרח? לא הוא לא ראש הממשלה ( למורות שמקבל שכר יותר גבוהה מראש הממשלה (*)), הוא לא נבחר הציבור, וגם כן לא שופט בבית המשפט העליון, הוא בסך הכל עובד בעמותות ללא מטרת רווח!

(*) מר שמוליק יפרח מקבל שכר בניגוד לחוק ( שכר עובדי מוסד הציבורי ומנהליו לא יעלה על עלות שכר מקסימלית של מנכ"ל במשרד ממשלתי).

_______________________________________________________________________________________________________________

שמוליק יפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע וגם כן מנהל בית הספר למשחק "גודמן".

קרא עוד – לחץ כאן

קרא עוד – לחץ כאן

בתיאטרון מנכ"ל מקבל כ 545,000 ש"ח בשנה ובבית הספר כ 192,000 ש"ח, בסך הכל כ 737,000 ש"ח בשנה ( בחודש כמעט כ  62,000 ש"ח ).
ראש הממשלה במדינת ישראל מקבל  כ 50,000 ש"ח בחודש ( 600,000 ש"ח בשנה ), מנכ"ל משרד ממשלתי כ 43,000 ש"ח ( 516,000 ש"ח ), שמוליק יפרח כ 737,000 ש"ח בשנה, כמעט כ 62,000 ש"ח בחודש!
נתונים אתר וואלה

קרא כתבה בוואלה – לחץ כאן

נתונים אתר ממשלתי

לחץ כאן להורדת מסמך

שכר המינימום במדינת ישראל 5,300 ש"ח ( 2020 ).

נתונים – אתר כלכליסט

קרא כתבה – לחץ כאן

השווה:

רכישת הצגות בתיאטרון באר שבע 2020 – כ 800,000 ש"ח בשנה, שכר של המנכ"ל כ כ 737,000 ש"ח בשנה.
בימוי הצגות תיאטרון באר שבע 2020 – כ 102,000 ש"ח בשנה, שכר של המנכ"ל כ כ 737,000 ש"ח בשנה.
פעילות חינוך בתיאטרון באר שבע 2020 – כ 205,000 ש"ח בשנה, שכר של המנכ"ל כ 737,000 ש"ח בשנה.
תלבושות בתיאטרון באר שבע 2020  – כ 21,0000 ש"ח בשנה, שכר של המנכ"ל כ כ 737,000 ש"ח בשנה.

דוח תיאטרון באר שבע (2020) לחץ כאן

להורדת הדוח – לחץ כאן

דוח בית הספר למשחק "גודמן" ( 2020 ) – להורדת דוח לחץ כאן

עלות הצגות בבית הספר למשחק "גודמן" 2020 – כ 556,000 ש"ח בשנה, שכר של המנהל כ  737,000 ש"ח בשנה.
מלגות לתלמידי "גודמן" כ 229,000 ש"ח בשנה (*) 2020, שכר של המנהל כ 737,000 ש"ח בשנה.
פסטיבלים בית הספר למשחק "גודמן" כ 5,000 ש"ח בשנה 2020, שכר של המנהל כ 737,000 ש"ח בשנה.

(*) תלמידי בית הספר למשחק "גודמן" משלמים כ 20,000 ש"ח בשנה, אולי עם למנהלי בית הספר התיאבון היה יותר צנוע תלמידיו היו משלמים לפי התקנות של משרד התרבות  14,500 ש"ח בשנה (קרא תקנות של משרד התרבות – לחץ כאן).

נהלים של משר התרבות

אבסורד, משרד התרבות מדי שנה נותן תמיכה כספית ( כספי הציבור ) לבית הספר, כלומר שתלמידים יקבלו לימודים מסובסדים ב- 14,500 ש"ח ( בשנה ), ובפועל תלמידי "גודמן" משלמים שכר הלימוד יותר גבוהה מבתי הספר הפרטיים ( בבית הספר פרטי שכר הלימודים הוא בערך 16,000 ש"ח בשנה ( קרא על בתי ספר למשחק פרטיים – לחץ כאן ).

 

מידע מתוך אתר ממשלתי – לחץ כאן

בית הספר למשחק "גודמן" אינו משלם דמי שכירות, למעשה מקבל את המבנה ללא עלות מטעם עיריית באר שבע ( אין צורך להסביר שעבור בתי הספר למשחק פרטיים אין פריבילגיה מהסוג הזה ).

בתאריך: 01.02.2021 ע"י המגן נשלח מכתב לבית הספר 'קריאה להפחתת שכר הלימוד – גודמן – בית ספר למשחק בנגב' ( בית הספר לא טרח להגיב ) – לחץ כאן – קרא את המכתב.

 

תיאטרון באר שבע נתמך ע"י עיריית באר שבע ומשרד התרבות, אפשר לומר שתיאטרון מקבלים תמיכה מטעם הגופים הממשלתיים באופן די אוטומטי, עיריית באר שבע ומשרד התרבות מעדיפים לא לפתוח את הדוחות ולהגדיל ראש!

דוח כספי תיאטרון באר שבע – לחץ כאן

בית הספר למשחק "גודמן" גם כן נתמך ע"י משרד התרבות ועיריית באר שבע, על כן כספי הציבור נזרקים לבית הספר בצורה עיוורת.

דוח כספי בית הספר למשחק "גודמן" – לחץ כאן
מידע מתוך אתר ממשלתי – לחץ כאן
צילום – אתר תיאטרון באר שבע – קרא עוד מידע – לחץ כאן

ניגוד עניינים וניצול סמכות:
מנכ"ל התיאטרון מר שמוליק יפרח, החליט לפרסם באתר התיאטרון ( תיאטרון ציבורי אשר נתמך מתקיים ע"ח הציבור ) את בית הספר למשחק "גודמן" (באופן בלעדי ), לצורך העניין "גודמן" מקבל פרסום על חשבון התיאטרון, כלומר התיאטרון משווק את בית הספר !

 

 

בתאריך 07.05.2022 ע"י דים אמור, יו"ר המגן נשלחו תלונות לרשם העמותות, עיריית באר שבע, משרד התרבות מבקר המדינה.

שתפו לחברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב email