ArabicEnglishHebrewRussian

הצטרפו אלינו

והשארו מעודכנים תמיד

המגן (2)

פגישת עבודה עם איגוד המפיקים – נדון על תעריף 'המגן' (תשלום מינימלי ליום צילום). השינוי קרוב!

בתאריך 18.03.2024 יו"ר דים אמור יפגוש את מנכ"ל איגוד המפיקים, בפגישת עבודה הצדדים ינדונו על תעריף 'המגן' – תשלום מינימלי ליום צילום. שינוי קרוב!

תעריף מינימום 'המגן' – ליום צילום. בקרוב נדון על התעריפים החדשים באיגוד המפיקים.

הגיע הזמן לעשות שינוי מהותי עבור השחקנים, כמו כן לחתום על הסכם חדש (תעריף מינימום ליום צילום).

בזמן הקרובים 'המגן' יגיש תוכנית מסודרת לאיגוד המפיקים (שינויי תעריפים מינימום ליום צילום!). חובה לעשות הסכם חדש ולשנות את תעריפי המינימום לטובת השחקנים (קולנוע וטלוויזיה).

לאחר הגשת התוכנית נקבע פגישה עם איגוד המפיקים.

ידוע לנו שלא יהיה קל, אך חובה להעלות את המינימום ליום צילום.

בנוסף נעלה נושא על הזכויות של שחקני ביט הניצבים. יש לנו רצון רב לעשות שינוי משמעותי עבור שחקני ביט והניצבים, כלומר נדאג לזכויותיהם!

צפי הגשמת התוכנית: זמן משוער אוקטובר 2024.

תעריף מינימום 'המגן' תהיו מיועד אך ורק לשחקנים אשר מוכרים ע"י 'המגן'.

כעת אנו מפרסמים פרטי התעריף מתוך התוכנית, למעשה תעריף מינימום 'המגן' ליום צילום בטלוויזיה:

תפקידים ראשיים: 3,650 ש"ח.

תפקידי אורח, משנה וכו': 2,850 ש"ח.

תפקיד "ביט": 1,000 ש"ח.

תפקיד נציבות: 700 ש"ח.

התוכנית מוגשת לאיגוד המפיקים על פי החלטת יו"ר, דים אמור.

שתפו לחברים

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email