ArabicEnglishHebrewRussian

הצטרפו אלינו

והשארו מעודכנים תמיד

SCAPR המגן

חברה פרטית בשם "אשכולות" קיבלה חברות בארגון בינלאומי SCAPR! האם "אשכולות" עומדת בתקנון ה-SCAPR?

בשנת -2023 "אשכולות" טסה לחו"ל (על חשבון השחקנים) כדי להצטרף לארגון SCAPR, אך הנהלת "אשכולות" כנראה לא טרחה ללמוד את תקנון החברה (סעיף 4.1 קרא עוד), בתקנון כתוב שחור על גבי לבן מ"אשכולות" חייבת להיות ארגון ללא מטרת רווח (חל"צ / עמותה).
חשוב להדגיש: "אשכולות" היא חברה פרטית ח.פ  520043126.
נכון לומר ש"אשכולות" שנים על חשבון השחקנים נלחמת להיות חברה פרטית! ההפך – לא רוצה להיות עמותה או חל"צ. "אשכולות" לא רוצה שתדעו מה היא עושה עם הכסף של השחקנים.
בתאריך ה-05.09.2023 בית המשפט המחוזי קבע שהחברה אינה שקופה כלפי השחקנים ועולה חשש אינהרנטי לשימוש בלתי ראוי בכספי ציבור – קרא את פסק הדין.

בעבר פרסמנו תחקיר "תמיהות ותהיות רבות עולות ממינויו של אורי רשטיק מנכ"ל "אשכולות"! חברת אשכולות פועלת ללא שקיפות!" – לחץ כאן.

עקב הנסיבות הללו דים אמור, יו"ר 'המגן' פנה לארגון SCAPR, ארגון מתבקש לתת תשובות ומענה באיזה מן אופן "אשכולות" קיבלה את החברות?

נדגיש שמסרנו שאלות נוספות ל- SCAPR: האם אפשר להקפיא חברות של "אשכולות"?


פרטי התלונה: –לחץ כאן

שתפו לחברים

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email