ArabicEnglishHebrewRussian

הצטרפו אלינו

והשארו מעודכנים תמיד

‏‏המגן - עותק

דרישה לחתום על הצהרה (איסור להעסיק שחקנים וניצבים ללא שכר) – תאגיד כאן 11.

" לכבוד:

גולן יוכפז,

מנכ"ל "תאגיד כאן 11".

הנדון: דרישה לחתום על הצהרה (איסור להעסיק שחקנים וניצבים ללא שכר).

              (04.09.2023)

1. לאחרונה, עשרות שחקנים (חברי 'המגן') דיווחו שבחברות ההפקה מנצלים שחקנים וניצבים, לצורך העניין מבקשים לעבוד בהתנדבות, למעשה ללא שכר.

1.1. בין היתר יש מספר הפקות אשר שייכות ל"תאגיד כאן 11".

2. לא ייתכן ששחקנים וגם כן ניצבים יעבדו ללא שכר! די לניצול!

3. נכון לציין: שחקני "אורח"; "ביט" וניצבים – חווים ניצול מדי יום (הרבה יותר משאר השחקנים).

4. ארגון 'המגן' מאגד מעל ל-2,000 שחקני טלוויזיה, קולנוע וניצבים, והחלטנו לפעול.

5. מבקשים לקבוע פגישה עם מר גולן יוכפז, כדי לחתום על הצהרה אשר תחייב את חברות ההפקה לשלם שכר לשחקנים ולניצבים (ללא בקשות להתנדב, ללא הטעיה, ללא מניפולציות).

6. הצהרה מסוג זה תעשה סדר רב בחברות הפקה.

7. מבקשים לכבד את יוזמתו ולקבוע עמנו פגישה.

8. במידה ולא תכבדו את בקשתנו ותסרבו להיפגש:

8.1. החל מתאריך 10.11.2023 נקיים הפגנות נגד "תאגיד כאן 11" (ההפגנות יתקיימו במקומות שונים (חלק מהפגנות יתקיימו בהפתעה רבה עבור "תאגיד כאן 11" וחברות הפקה)).

9. נפסיק את ההפגנות (מחאה) בתום חתימת הצהרה (המחאה תתקיים אך ורק במידה ולא תכבדו את בקשתנו ותסרבו להיפגש).

בכבוד רב,

דים אמור, יו"ר 'המגן'

ארגון שחקני התיאטרון והקולנוע."

קרא את המכתב – לחץ כאן להורדת המסך.

 

 

שתפו לחברים

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email