ArabicEnglishHebrewRussian

הצטרפו אלינו

והשארו מעודכנים תמיד

בתי ספר למשחק דים אמור המגן

בתי ספר למשחק בישראל – מה שחשוב לדעת! מידע 2023

 

• מידע עבור בתי ספר למשחק (2023) – מה שחשוב לדעת! 

רוצים ללמוד משחק? ניסן נתיב, יורם לוינשטין, בית צבי, גודמן? השוואת מחירים! מלגות ועוד… תבדקו טוב טוב איפה ללמוד (על פי תחקיר של 'מעקב').


• השוואת מחירים וכו':

"בית צבי":

שכר הלימודים: 57,000 ש"ח (2023)
תשלום עבור האודישנים: 500 ש"ח (2023)
שעות הלימוד: 09:00 – 23:00 (שנה א' 09:00 – 18:00)
ימי הלימוד: 7 ימים בשבוע, חובה ללמוד בשבת
מלגות: אין מלגות מלאות ובכלל אין מלגות בשנה א'
החופש הגדול: יש, כחודש וחצי
___________  

תמיכה ממשלתית: כ-5,200,000 ש"ח (2022)
תרומות:כ-423,000 ש"ח
שכר הלימוד יותר גבוהה משכר האוניברסיטאי: כ-41% (2023)
שכר המנכ"ל: כ-507,000 ש"ח (2022)
שכר מנהל כספים: כ-800,000 ש"ח (2022)
(בניגוד לחוק) – מצב חריג.
חמשת מקבל שכר גבוהה ביותר: כמעט 2 מיליון ש"ח (כ-1,859,000) (2022)
(•מידע רק עבור 5 בעלית תפקידים, מתוך עשרות עובדים•)
שכרות / מבנה: ע"ח המדינה והציבור (מטעם המדינה וללא דמי שכירות)
ארנונה: הנחנה משמעותית

קרא עוד – לחץ כאן 


"ניסן נתיב":

שכר הלימודים: 52,500 ש"ח (2023)
תשלום עבור האודישנים: 650 ש"ח (2023)
שעות הלימוד: 09:00 – 22:00 
ימי הלימוד: 7 ימים בשבוע, חובה ללמוד בשבת
מלגות: אין מלגות מלאות ובכלל אין מלגות בשנה א'
החופש הגדול: יש, כחודש וחצי

___________

תמיכה ממשלתית: כ-5,000,000 ש"ח (2022)
תרומות:כ-145,800 ש"ח
שכר הלימוד יותר גבוהה משכר האוניברסיטאי: כ-40% (2023)
שכר המנכ"ל: כ-400,000 ש"ח (2021)
חמשת מקבל שכר גבוהה ביותר: כמעט 2 מיליון ש"ח (כ-1,749,300) (2022)
(•מידע רק עבור 5 בעלית תפקידים, מתוך עשרות עובדים•)
שכרות / מבנה: ע"ח המדינה והציבור (מטעם המדינה וללא דמי שכירות).
ארנונה: הנחנה משמעותית

קרא עוד – לחץ כאן


"גודמן":

שכר הלימודים:51,000 ש"ח (2023)
תשלום עבור האודישנים:550 ש"ח (2023)
שעות הלימוד: 09:15 – 16:30 
ימי הלימוד: 5 ימים בשבוע (א' – ה')
מלגות: אין מלגות מלאות ובכלל אין מלגות בשנה א'
החופש הגדול: יש, כחודש וחצי

___________

תמיכה ממשלתית: כ-4,650,000 ש"ח (2022)
תרומות:0 ש"ח (2022)
שכר הלימוד יותר גבוהה משכר האוניברסיטאי: כ-40% (2023)
שכר המנכ"ל: כ-737,000 ש"ח (2021) (2 תפקידים בעמותות) – פירוט כאן
חמשת מקבל שכר גבוהה ביותר: כ-1,200,000 ש"ח (2022)
(•מידע רק עבור 5 בעלית תפקידים, מתוך עשרות עובדים•)
שכרות / מבנה: ע"ח המדינה והציבור (מטעם המדינה וללא דמי שכירות).
ארנונה: הנחנה משמעותית

קרא עוד – לחץ כאן


שכר הלימודים: 51,000 ש"ח (2023)
תשלום עבור האודישנים: 550 ש"ח (2023)
שעות הלימוד: 09:00 – 23:00 
ימי הלימוד: 7 ימים בשבוע (ללא הפסקה), חובה ללמוד בשבת
מלגות: אין מלגות מלאות 
החופש הגדול: יש, כחודש וחצי

___________

תמיכה ממשלתית: כ-2,700,000 ש"ח (2022)
תרומות: כ-500,000 ש"ח
שכר הלימוד יותר גבוהה משכר האוניברסיטאי: כ-40% (2023)
שכר המנכ"ל: כ-427,000 ש"ח (2021)
חמשת מקבל שכר גבוהה ביותר: כמעט 2 מיליון ש"ח (כ-1,600,000) (2022)
(•מידע רק עבור 5 בעלית תפקידים, מתוך עשרות עובדים•)
שכרות / מבנה: ע"ח המדינה והציבור (מטעם המדינה וללא דמי שכירות)
ארנונה: הנחנה משמעותית

קרא עוד – לחץ כאן


קרא תחקיר – לחץ כאן


• תמיכה מטעם משרד החינוך

מכללת "סמינר הקיבוצים".

  • תקציב שנתי בסך של – כ 175,000,000 ₪ (2020).
  • שכר נשיאת המכללה כ 704,000 ₪ בשנה או כ 59,000 ₪ בחודש (2020).
  • תשלום שנתי ליו"ר הועד כ 74,000 ש"ח (*).
  • שכר הלימוד במכללה כ 20,000 ש"ח בשנה ( מסלול לימודי משחק תלת שנתי).

 

(*) לפי החוק במדינת ישראל יו"ר הועד חייב/ת לפעול למען העמותה בהתנדבות ( אך ורק בהתנדבות ).

שכר נשיאת מכללת "סמינר הקיבוצים" הינו בסך של כ 704,000 ₪ בשנה או כ 59,000 ₪ בחודש.

שכר ברוטו שנתי בשח: 703,459 ש"ח ( 2020 ), תשלומים אחרים: 36,966 ש"ח ( 2020 ).

מכללת "סמינר הקיבוצים" מקבלת תמיכה ממשלתית כ 108 מיליון ש"ח ( וגם שירותי ממשלה כ 10 מיליון בשנה ) בשנה, היא גם כן מוכרת ע"י המל"ג ולכן מקבלת הנחנה משמעותית בארנונה ( עיריית ת"א ), על כן לפי הגיון שכר הלימודי אמור להיות נמוך כי המכללה מתקיימת על חשבון הציבור וכספי העמותה ( בהשוואה לבתי הספר למשחק הפרטיים ), אך טעיתם במחשבותיכם, כלומר אין הגיון!

שכר הלימוד במכללה כ 20,000 ש"ח בשנה ( מסלול לימודי משחק תלת שנתי) – שכר הלימוד עבור 3 שנים יעלה כ 60,000 ש"ח ( במידה ולא רכשתם תוספות ( קורסים נוספים, חניון, ארוכות וכו' ).

בתאריך 16 בספט׳ 2021 ע"י המגן נשלח מכתב להנהלה של מכללת "סמינר הקיבוצים", הפחתה בשכר הלימוד.

קרא עוד – לחץ כאן.


מידע נוסף על בתי הספר למשחק, פניות לבתי הספר למשחק, דרישות, קריא להפחתת שכר הלימוד – לחץ כאן.


שתפו לחברים

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email