ArabicEnglishHebrewRussian

הצטרפו אלינו

והשארו מעודכנים תמיד

2

הודעה לציבור עקב החלטות אשר התקבלו באסיפה הכללית 10.02.2023.

הודעה לציבור – תוצאות של האסיפה הכללית 10.02.2023.

בתאריך ה- 10.02.2023 התקיימה אסיפה הכללית.

חברי הארגון התבקשו לאשר את הדוחות (כספי ומילולי), הדוחות אושרו.

נכון לשנת (2021) מס' חברים בארגון 1,119 ופעילות עיקרית (2021):

1. הפעלת אתר אינטרנט של העמותה.

2. יצירת קשרים עם ארגון שחקנים בחו"ל.

3. השתלמויות מקצועיות.

4. חלוקת אוכל לאמנים נזקקים.

5. סיוע כספי לאמנים נזקקים.

6. ניהול מאבקים למען השחקנים.

7. חשיפת דוחות ופרסום תחקירים (למען השחקנים והשקיפות).

8. קיום פגישות עם חברי הכנסת ומשרדים ממשלתיים למען קידום חוק שחקן".

9. מאבקים למען זכויות של השחקנים.

10. קידום מעמד הניצב/ת.

11. ניהול מאבק נגד "אשכולות" – שחקנים דרושים שקיפות בחלוקת כספי התמלוגים.

12. מאבק למען סטודנטים למשחק – הפחתת שכר הלימוד.

13. דיווחים לרשם העמותות ומבקש המדינה (על גופים אשר לא שקופים כלפי השחקנים).

14. סיוע משפטי לחברי "המגן".

יש לציין: כמות החברים (נכון ל-2023) 1,523.

באסיפה הכללית החלטת:

חברי הארגון החל מתאריך 10.02.2023 חרות בארגון כרוכה בתשלום, 100 ש"ח (שנתי), "אמנים במצוקה" יקבלו חברות ללא עלות, וזאת בהאים למילוי טופס "פטור מתשלום" (לבקשה חובה יש לצרף תלוש שכר), לאחר קבלת המסמכים ובדיקתם יו"ר הארגון 'המגן' רשאי להעניק חברות ללא עלות וזאת ללא אסיפה כללית ו/או ללא החלטת ועד.

נכים (70% ויותר), גמלאים, סטודנטים יקבלו 50% הנחנה באופן אוטומטי.

לחץ כאן – להורת דוחות

שתפו לחברים

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email