ArabicEnglishHebrewRussian

הצטרפו אלינו

והשארו מעודכנים תמיד

דים-אמור-אשכולות

בהמ"ש מינה את 'המגן' כידיד בית המשפט. אנו ממשיכים להילחם! השחקנים דורשים שקיפות בחלוקת כספי התמלוגים

לאחר הגשת הבקשה, בית המשפט המחוזי מינה את 'המגן' כידיד בית המשפט. דים אמור, יו"ר ארגון השחקנים: "ממשיכים להילחם נגד "אשכולות", השחקנים דורשים שקיפות בחלוקת כספי התמלוגים".

כיצד נלחם? קרא את פרטי הבקשה אשר הוגשה בתאריך 15.01.2023 – לחץ כאן!

בית המשפט הנכבד מינה את ארגון 'המגן ' כידיד בית המשפט בהליך וזאת מן הטעמים הבאים:

1. ארגון המגן, הוקם בשנת 2020 במטרה להגן על ציבור השחקנים בישראל. נכון למועד הגשת בקשה זו חברים במבקש 1,119 חברים.

2. ארגון השחקנים 'המגן' פועל ומייצג את חבריו – ציבור השחקנים, נלחם על זכויותיהם, מעמדם, ופועל לקידום חקיקה והסדרת תחום המשחק.

3. במסגרת פעילות 'המגן' הובא לידיעתו של המבקש כי העותר ( "אשכולות" ) לא מקיים את הוראות היועמ"ש כפי שהן עולות מפסק הדין בהליך 38122-07-19. במסגרת פסק הדין נקבע כי העותר פעל במחשכים בצורה בלתי שקופה כדי להשיא לבעליו רווחים. וכי על פי הוראות היועמ"ש על העותר להמשיך פעילות כחל"צ.

4.  בחלוף כשנה ממועד מתן פסק-הדין בהליך 38122-07-19 ורק בעקבות פניית המבקש ליועמ"ש החלה פרקליטות המדינה לפעול מול העותר במטרה שיפעל בהתאם להחלטת היועמ"ש כפי שהיא עולה מפסק הדין בהליך 38122-07-19 ויירשם כחל"צ.

5.  לבית המשפט מסרנו פניית 'המגן' ליועמ"ש, והתכתבות בין ארגון 'המגן' לפרקליטות וליועמ"ש.

6.  'המגן' מייצג את ציבור השחקנים שחלקם הגדול נפגע מאופן התנהלותו של העותר ( "אשכולות" ).

7.  ב'המגן' יש הידע הייחודי שיש בו להאיר את עיני בית המשפט הנכבד לגבי אופן פעולתו של העותר ( "אשכולות" ) המחייבת את רישומו כחל"צ באופן מידי. ( קרא עוד – לחץ כאן ).

8.  אנו מייצגים את ציבור השחקנים אשר נפגע ע"י העותר ( "אשכולות" ): העותר שנים רבות לא מתייחס בשחקנים שהם ניצבים וביטים ותפקידים קטנים – לכל אלו העותר ( "אשכולות" ) לא משלם כספי תמלוגים, בטענה כי אינם אמנים ומבצעים ולכן לא מגיעים להם כספי תמלוגים .


 

1. בתאריך 19.07.2022 ע"י דים אמור, יו"ר ארגון 'המגן' הוגשה תלונה ליועצת המשפטית לממשלה ( התלונה הוגשה נגד חברת "אשכולות" ), בתלונה נמסר: חברת "אשכולות" אינה קיימה את החלטת הממשלה (*).

(*) בתאריך 25.03.2021 התקבל פסק דין שבו היועץ המשפטי לממשלה מסר את החלטתו ועמדתו: חברת "אשכולות" חייבת להיות חל"צ (( חברה לתועלת הציבור ), כלומר שקופה כלפי הציבור (*) – קרא עוד.

(*) חברה לתועלת הציבור אינה חברה פרטית.

2. בתאריך 19.07.2021 התלונה התקבלה בפרקליטות המדינה ונפתח התיק.

3. שוב התקבלה החלטת המדינה, ושוב המדינה דורשה מחב' "אשכולות" להיות חל"צ:


שתפו לחברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב email