ArabicEnglishHebrewRussian

הצטרפו אלינו

והשארו מעודכנים תמיד

דים אמור אשכולות הליך משפטי

מדינת ישראל: "אשכולות" חייבת להיות חל"צ. "אשכולות" נאבקת להישאר חברה פרטית

ארגון 'המגן' נלחם בכל הכוח למען השחקנים והמבצעים – לא נוותר! השינוי קרוב!


1. בתאריך 19.07.2022 ע"י דים אמור, יו"ר ארגון 'המגן' הוגשה תלונה ליועצת המשפטית לממשלה ( התלונה הוגשה נגד חברת "אשכולות" ), בתלונה נמסר: חברת "אשכולות" אינה קיימה את החלטת הממשלה (*).

(*) בתאריך 25.03.2021 התקבל פסק דין שבו היועץ המשפטי לממשלה מסר את החלטתו ועמדתו: חברת "אשכולות" חייבת להיות חל"צ (( חברה לתועלת הציבור ), כלומר שקופה כלפי הציבור (*) – קרא עוד.

(*) חברה לתועלת הציבור אינה חברה פרטית.

2. בתאריך 19.07.2021 התלונה התקבלה בפרקליטות המדינה ונפתח התיק.

3. שוב התקבלה החלטת המדינה, ושוב המדינה דורשה מחב' "אשכולות" להיות חל"צ:

• "אשכולות" עתרה נגד מדינת ישראל כדי שלא תסווג כחברה לתועלת הציבור ותהיה מחויבת לפעול בשקיפות כלפי השחקנים והמבצעים.

בתאריך 15.01.2023 אגון 'המגן' הגיש בקשה לבית המשפט המחוזי למינוי כידיד בית משפט, פרקליטות המדינה אינה התנגדה ( הבקשה הוגשה באמצעות ב"כ עו"ד צבי זגלשטיין ) – קרא עוד.

פרטי הבקשה:

בית המשפט הנכבד מתבקש למנות את המבקש ( ארגון 'המגן ') לידיד בית המשפט בהליך וזאת מן הטעמים הבאים:

1. המבקש, ארגון המגן, הוקם בשנת 2020 במטרה להגן על ציבור השחקנים בישראל. נכון למועד הגשת בקשה זו חברים במבקש 1,119 חברים.

2. המבקש ( ארגון 'המגן ') פועל ומייצג את חבריו – ציבור השחקנים, נלחם על זכויותיהם, מעמדם, ופועל לקידום חקיקה והסדרת תחום המשחק.

3. במסגרת פעילות המבקש הובא לידיעתו של המבקש כי העותר ( "אשכולות" ) לא מקיים את הוראות היועמ"ש כפי שהן עולות מפסק הדין בהליך 38122-07-19. במסגרת פסק הדין נקבע כי העותר פעל במחשכים בצורה בלתי שקופה כדי להשיא לבעליו רווחים. וכי על פי הוראות היועמ"ש על העותר להמשיך פעילות כחל"צ.

4.  בחלוף כשנה ממועד מתן פסק-הדין בהליך 38122-07-19 ורק בעקבות פניית המבקש ליועמ"ש החלה פרקליטות המדינה לפעול מול העותר במטרה שיפעל בהתאם להחלטת היועמ"ש כפי      שהיא עולה מפסק הדין בהליך 38122-07-19 ויירשם כחל"צ.

5.  רצ"ב פניית המבקש ( ארגון 'המגן' ) ליועמ"ש, והתכתבות בין המבקש ( ארגון 'המגן' ) לפרקליטות וליועמ"ש.

6.  הסיבה העיקרית לבקשת זו נעוצה בכך שהמבקש מייצג את ציבור השחקנים שחלקם הגדול נפגע מאופן התנהלותו של העותר ( "אשכולות" ).

7.  סיבה נוספת לבקשה זו היא הידע הייחודי שנמצא במבקש ( ארגון 'המגן' ) שיש בו להאיר את עיני בית המשפט הנכבד לגבי אופן פעולתו של העותר ( "אשכולות" ) המחייבת את רישומו כחל"צ באופן מידי. ( קרא עוד – לחץ כאן ).

8.  סיבה נוספת לבקשה היא שהמבקש מייצג את ציבור השחקנים אשר נפגע ע"י העותר ( "אשכולות" ): העותר שנים רבות לא מתייחס בשחקנים שהם ניצבים וביטים ותפקידים קטנים – לכל אלו העותר ( "אשכולות" ) לא משלם כספי תמלוגים, בטענה כי אינם אמנים ומבצעים ולכן לא מגיעים להם כספי תמלוגים .

9. עמדת המדינה מותירה הבקשה להצטרף להליך כידיד בית משפט לשיקול דעת בית המשפט, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי להביע הסכמה לאיזה מטענות המבקשת.

10. לאור האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד להיעתר לבקשה.

11. מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.  


סוף סוף קיבלנו מענה עבור שחקני ביט והניצבים:

בתאריך 02.01.2023 ע"י נציגת החברה נמסר לנו באופן חד משמעי: שחקני "ביט" ו"הניצבים" אינם זכאיים לקבל תמלוגים מטעם "אשכולות"!

בנוסף "אשכולות" מוסרת שהשחקנים חייבים לדאוג על הדיווחים! אבסורד והטעה!!! האם לשחקן או שחקנית יש את היכולת לפנות להפקות ולהחלים מול הטייקונים (חברות הפקות )? אנו נחשפים למאות מקרים שהפקות אינן מדווחות על השחקנים לחברת "אשכולות", כנראה להפקות יש אינטרס לא לדווח, וב"אשכולות" יש אדישות רבה! כמו כן, זאת עוד סיבה לפנייתנו לבית המשפט המחוזי, לצורך העניין להילחם למען השחקנים!

• תיעודים מסוג זה חברת "אשכולות" לא תפרסם באתר שלה!

אנו בארגון 'המגן' נעזור לכל השחקנים – במידה ופגעו בזכויות שלכם – לחץ כאן לסיוע משפטי.

עוד מקרה של סירוב לא לשלם כספי תמלוגים לשחקני ביט והניצבים:

בתאריך 15.01.2023 קיבלנו מענה מטעם "אשכולות", יועמ"ש מר ברק בר-שלום מסר את עמדת החברה בעניין של שחקני "ביט" והנצבים:

 


בסבלנות רבה אנו מחכים שבית המשפט הנכבד יאפשר לנו להיות 'ידית בית המשפט' בהליך 56880-09-22, כאשר נקבל הסכמה של בית המשפט נוכל לבצע שינוי משמעותי לכל השחקנים ( תפקידים ראשיים, מרכזיים, קטנים, תפקידי משנה, ביטים וניצבים ). השינוי קרוב!


קרא את התחקיר: תמיהות ותהיות רבות עולות ממינויו של אורי רשטיק מנכ"ל "אשכולות"! חברת אשכולות פועלת ללא שקיפות! – לחץ כאן.


 

שתפו לחברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב email

מאבקים

מאבקים: 1. אשכולות – לחץ כאן 2. יידשפיל – לחץ כאן 3. פאודה (תשלום לניצבים) – לחץ כאן 4. גופי השידור (הצהרה) – לחץ כאן

קרא עוד »