ArabicEnglishHebrewRussian

הצטרפו אלינו

והשארו מעודכנים תמיד

צילום: דים אמור

מלגות לתלמידי משחק – השוואת מחירים ונתונים.

אנו מפרסמים את הנתונים כדי שתדעו איפה כדאי לכם ללמוד משחק – נתונים עובדתיים.

_____________________________________________________________________________________

בית הספר למשחק (תיאטרון וקולנוע) – מיסודו של דים אמור (ע"ר).

מספר ארגון ( ברשם העמותות ) 580747186.

מטרות רשמיות:
לקיים ולנהל בית ספר להכשרת שחקנים, אמנים ומקצועות הבמה, להרחיב ולשנות את היקף תכניות ביה״ס, מעת לעת, בתחומי האמנויות והתרבות השונים, כולל פעילות נוער, שיתופי פעולה עם גורמים מקצועיים, ניהול ומיסוד תיאטרון בוגרים מקצועי ותיאטרון קהילתי, הכשרת אמנים ושחקנים לבמה העברית, לקולנוע ועוד, הכשרת מדריכים ומורים למשחק, פיתוח קולנוע ישראלי (צילום והקרנת סרטי קולנוע) – קרא עוד.

עלות הלימודים ( תלת שנתי ) – ללא עלות ( מלגה של 100%, ללא התחייבות כספית ).
אודישנים – ללא עלות.
צוות המורים – לחץ כאן.
מסלול לימודים – לחץ כאן.
*בין השנים 2022 – 2023 בית ספר מעניק מלגה של 100% מלגה עבור לימודי משחק במסלול תלת שנתי בלבד ( בהתאם להחלטת ועד הנהל ) .
בית הספר הינו עמותה ללא מטרת רווח.

מיקום: תל אביב יפו.

 

**********************************

אימפרו – הסטודיו למשחק בקולנוע טלוויזיה ותיאטרון (ע"ר).

מספר ארגון ( ברשם העמותות ) 580546067.

מטרות רשמיות:
להכשיר לאמן ולקדם שחקנים לקולנוע ולטלוויזיה. לעודד שיתוף פעולה בין יוצרים. לקדם תעשיית הקולנוע העצמאי בישראל – קרא עוד.

עלות הלימודים ( תלת שנתי ) – כ 17,000 ש"ח לשנה ( עבור 3 שנים כ 51,000 ש"ח ).

תקציב שנתי: כ 1,100,000 ש"ח ( 2020 ).
מלגות: על פי החלטות ועד ( בבית הספר יש מלגות עבור הלימודים אשר בית הספר מעניק באופן אינדיבידואלי בהתאם למצב הכלכלי של תלמיד/ה ).
אודישנים – 300 ש"ח ( 300 ש"ח חלק משכר הלימוד במידה והמועמד.ת מתקבל.ת ללימודים ).
צוות המורים – לחץ כאן.
מסלול לימודים – לחץ כאן.
בית הספר הינו עמותה ללא מטרת רווח.

מיקום: רמת גן.

*על פי בדיקות 'המגן' בית הספר פועל ומתנהל בצורה מושלמת.

**********************************

גודמן.

מספר ארגון ( רשם העמותות ) 580450823.

מטרות רשמיות:
הקמתו והפעלתו של בית ספר מקצועי ללמודי משחק ואומנויות הבמה, שייתן מענה לתושבי הנגב, כמרכז לקידום ופיתוח כישרונות מקומיים בתחומי אומנויות הבמה המגוונות. בית הספר יהווה חממה לגישור בין קהילות שונות, נוער, צעירים, עולים וותיקים, יהודים וערבים (בדואים) תושבי הנגב. לרכוש, לשכור, להחזיק ולנהל נכסים למיניהם המשמשים ו/או עשויים לשמש את מטרות העמותה, לרבות השכרת ו/או בחללים ו/או באולמות ו/או בית קפה/מסעדה – קרא עוד.

עלות הלימודים ( תלת שנתי ) – כ 20,000 ש"ח לשנה ( עבור 3 שנים כ 60,000 ש"ח ).

תקציב שנתי: כ 7,000,000 ש"ח ( 2020 ).
מלגות: רק כ 230,000 ש"ח ( 2020 ).
אודישנים – כ 500 ש"ח.
צוות המורים – לחץ כאן.
מסלול לימודים – לחץ כאן.

מיקום: באר שבע.

*ע"י המגן נשלחו מס' מכתבים 'קריאה להפחתת שכר הלימוד' – קרא עוד ( בית הספר לא טרח להגיב ) .

**********************************

בית צבי – ביה"ס לאמנויות הבמה.

מספר ארגון ( ברשם העמותות ) 580042901.

מטרות רשמיות:
לקבל לבעלותה, לקיים ולנהל בית ספר להכשרת שחקנים, אמנים ומקצועות הבמה. להרחיב ולשנות את היקף תכניות ביה"ס, מעת לעת, בתחומי האמנויות והתרבות השונים, כולל פעילות נוער. שיתופי פעולה עם גורמים מקצועיים בתחומי אמנויות ההבמה – קרא עוד.

עלות הלימודים ( תלת שנתי ) – כ 20,000 ש"ח לשנה ( עבור 3 שנים כ 60,000 ש"ח ).

תקציב שנתי: כ 10,000,000 ש"ח ( 2020 ).
מלגות: רק כ 257,000 ש"ח ( 2020 ).
אודישנים – כ 600 ש"ח.
צוות המורים – לחץ כאן.
מסלול לימודים – לחץ כאן.

מיקום: רמת גן.

*ע"י המגן נשלחו מס' מכתבים 'בית הספר למשחק "בית צבי" – מנצל את תלמידיו ועובר על החוק' – קרא עוד ( בית הספר לא טרח להגיב ) .

**********************************

סטודיו למשחק ניסן נתיב ( שם בדוי ), שם על פי רשם העמותות: סטודיו למשחק – עמותה לטפוח אמנות הבמה.

מספר ארגון ( רשם העמותות ) 580101152.

מטרות רשמיות:
הקמת קרן לחלוקת מלגות ו/או חלוקת מלגות לתלמידי העמותה לצרכי מימון שכ"ל ומחיה, יצירת סגלים חדשים של שחקנים לבמה העברית ע"י חנוך צעירים בעלי כשרון משחק, תוך שימת הדגש על רמה מקצועית ואמנותית גבוהים, מתן אפשרות לצעירים עובדים ולחיילים משוחררים ללמוד את אמנות המשחק במגמה מקצועית – קרא עוד.

עלות הלימודים ( תלת שנתי ) – כ 21,000 ש"ח לשנה ( עבור 3 שנים כ 63,000 ש"ח ).

תקציב שנתי: כ 11,000,000 ש"ח ( 2020 ).
מלגות: רק כ 88,000 ש"ח ( 2020 ) סניף ת"א, רק כ 103,000 ש"ח ( 2020) סניף ירושלים

*(בסך הכך מלגות כ 191,000 ש"ח ( 2020 ) ).
אודישנים – כ 600 ש"ח.
צוות המורים – לחץ כאן.
מסלול לימודים – לחץ כאן.

מיקום: תל אביב יפו וגם בירושלים.

ע"י המגן נשלחו מס' מכתבים 'קריאה להפחתת שכר הלימוד' – קרא עוד ( בית הספר לא טרח להגיב ) .

**********************************

הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין.

מספר ארגון ( רשם העמותות ) 580234524.

מטרות רשמיות:
קיום, ניהול והחזקת בית ספר לאומנויות. פיתוח דרכים ואמצעי ביטוי חדשים באמנויות. ניהול ומיסוד תיאטרון בוגרים מקצועי ותיאטרון קהילתי. הכשרת אמנים ושחקנים לבמה העברית, לקולנוע ועוד. הכשרת מדריכים חברתיים במסגרת אמוניות הבמה. העמקת תודעת האומניות בכל שכבות הציבור – קרא עוד.

עלות הלימודים ( תלת שנתי ) – כ 21,000 ש"ח לשנה ( עבור 3 שנים כ 63,000 ש"ח ).

תקציב שנתי: כ 6,500,000 ש"ח ( 2020 ).
מלגות: רק 171,000 ש"ח ( 2020 ).
אודישנים – כ 600 ש"ח.
צוות המורים – לחץ כאן.
מסלול לימודים – לחץ כאן.
מיקום: תל אביב יפו.
*ע"י המגן נשלחו מס' מכתבים 'קריאה להפחתת שכר הלימוד' – קרא עוד ( בית הספר לא טרח להגיב ).

**********************************

מכללת "סמינר הקיבוצים".

מספר ארגון ( רשם העמותות ) 580038859.

מטרות רשמיות:
העמותה תקיים מוסד להשכלה גבוהה, תקיים תכניות לימודים אקדמיות ותעניק לבוגריהן תארים אקדמיים, בכפוף לאישורי המועצה להשכלה גבוהה ובכפוף לכללי הועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה, החלטותיה והנחיותיה. העמותה תקיים פעילות חינוכית ולימודית נלווית ובלבד  – קרא עוד.

עלות הלימודים ( תלת שנתי ) – כ 21,000 ש"ח לשנה ( עבור 3 שנים כ 63,000 ש"ח ).

תקציב שנתי: כ 187,000,000 ש"ח ( 2021 ).
מלגות: רק כ 2,000,000 ש"ח ( 2020 ).
אודישנים – לא ידוע.
צוות המורים – לחץ כאן.
מסלול לימודים – לחץ כאן.
מיקום: תל אביב יפו.
*ע"י המגן נשלחו מס' מכתבים 'שכר נשיאת מכללת "סמינר הקיבוצים" יותר גבוה משכרו של ראש הממשלה! לאן הולכים עשרות מיליוני השקלים ( כספי הציבור )?' – קרא עוד ( מכללה לא טרחה להגיב ).

**********************************

קרן ידובסקי סטודיו למשחק MOVE.
בית ספר פרטי ח.פ 514793488 – קרא עוד.

אודות:
מתחם ללימודי משחק תיאטרון – קרא עוד.

עלות הלימודים ( תלת שנתי ).
תקציב שנתי: לא ידוע ( עסק ).
מלגות: לא ידוע.
אודישנים – ללא עלות.
צוות המורים – לחץ כאן.
מסלול לימודים – לחץ כאן.
מיקום: תל אביב יפו.

 

**********************************

הדרך.
בית ספר פרטי ח.פ 514192541 – קרא עוד.

אודות:
בית ספר "הדרך" הוקם בשנת 2000 על ידי איל כהן , שחקן ובמאי – קרא עוד.

עלות הלימודים ( תלת שנתי ) – 20,000 ש"ח לשנה, כולל מע"מ ( עבור 3 שנים 60,000 ש"ח כולל מע"מ ).
תקציב שנתי: לא ידוע ( עסק ).
מלגות: לא ידוע.
אודישנים – 500 ש"ח.
צוות המורים – לחץ כאן.
מסלול לימודים – לחץ כאן.
מיקום: גבעתיים.

 

שתפו לחברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב email