ArabicEnglishHebrewRussian

הצטרפו אלינו

והשארו מעודכנים תמיד

הצסע

הישג חסר תקדים לארגון 'מגן', נציג מטעם משרד התרבות יקבל פניות של סטודנטים למשחק.

הישג חסר תקדים לארגון 'מגן'!

עד לתאריך 31.07.2021 לסטודנטים למשחק אשר לומדים בבתי הספר עמותות ( "בית צבי", "יורם לוינשטיין", "ניסן נתיב", "גודמן" וכו' ) – לא היה כתובת להתלונן עבור התמונות בלתי חוקית ו/או לא תקינה של בתי הספר!

באיזה מן אופן הזכויות של סטודנטים נפגעות:

1. אי שקיפות, כלומר אי פרסום דוחות ואסיפות הכלליות, גם כן אי פרסום תקנון העמותה, הסבר: סטודנטים-יות משלמות כספים לעמותה, לכן זכאים לדעת איך העמותה משתמשת בכספי הצבור.בתי ספר עמותות כלל לא מפרסמים את הדוחות, כך לתלמידים אין אפשרות לדעת לאן הולך הכסף! כדי לקרוא ו/או לקבל את התקנון ו/או דוחות חובה לשלם אגרה לרשם העמותות בסך של 33 ₪ .

2. אפליה בקבלת החברות לעמות, הסבר: כל אזרח-ית במדינת ישראל רשאי-ת להגיש בקשה לקבלת החברות, בפועל לסטודנטים כלל אין אפשרות להגיש בקשות.

3. שכר הלימודי גבוהה, כלומר שכר הלימוד הבסיסי הינו 14,000 ש"ח בלבד ( לשנה ), אך בפועל בתי הספר למשחק ( עמותות ) גובעות שכר הלימוד כ 18,000 ש"ח לשנה, מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות – לחץ כאן.

4. אי פרסום קריטריונים לקבלת מלגות, הסבר: לסטודנטים-יות יש זכות להגיש בקשה למלגות, אך עקב חוסר הקריטריונים ו/או אי פרסום ו/או הסתרת קריטריאונים ו/או אי שקיפות- סטודים לא מבינים מי זכאי ומי לא זכאי לקבל את המלגה. לעיתים תלמידים לא מבינים על פי איזה מן קריטריון בית הספר מחליט להעניק מלגה לתמיד-ה כזה או אחר-ת. סטודנטים מקבלים את המלגות מתוך כספי הציבור ולכן חייבת להיות שקיפות מלאה .

5.  ניצול תלמידים – אי תשלום סטאז' ( תשלום עבור ההצגות, שנה ג' ), הסבר: סטודנטים עובדים בהצגות של בית הספר, כמו-כן בזכות התלמידים בית ספר מכניסים כספים לעמותה ( מיליוני שקלים), יחד עם זאת בתי ספר מסרבים לשלם לתלמיד-ה תשלום עבור העבודה, לתחקיר "בית צבי" – לחץ כאן, "יורם לוינשטיין" – לחץ כאן, "ניסן נתיב" – לחץ כאן, "גודמן" – לחץ כאן.

6. שכר העובדים גבוה, הסבר: שכר של מנכ"לים די הגבוה  ( בעיני ארגון המגן ), לעובדי פרילנסרים כלל אין קריטריאונים, כמו כן בתי הספר משלמים שכר לעובדים גבוה ביותר, מדובר על כספי הציבור.

7. אי פרסום מכרזים, הסבר: לעתים בתי הספר מעסיקים עובדים ו/או שירותים מקצועיים ללא מכרזים, מכרזים יכולים לחסוך את כספי הציבור, כמו-כן להפחית את שכר הלימוד.

8. שימוש בכספי הציבור ללא ניסיון לחסוך, הסבר: לעיתים בתי ספר משלמים על "החזר נסיעות" או "כבוד להנהלה" או "מתנות לנהלה" הסכומים רב גבוהים, במידה והתנהלות של בתי הספר היו מוותרות על "כיבודים" ו/או "מתנות" – תלמידים היו משלמים פחות כסף עבור שכר הלימוד, הרי חשוב לציין: בית הספר הן עמותות ללא מטרת רווח ( כמובן שבפועל זה לא כך ) .

9. הטרדות מיניות, הסבר: לעיתים תלמידים-ות עוברות הטרדות מיניות אך פוחדים-ות לשתף את ההנהלה, כי התלונות של התלמידים "מקלקלות" את הסטטיסטיקה של בית הספר.

10. אי פרסום שכר הלימוד באתר, הסבר: באתר של בית הספר לא ניתן למצוא את שכר הלימודים, כך לציבור כלל לא ברור מה עלות הלימודים בעמותה.

11. אי קיום מבחנים ( מועד ב' ), הסבר: כאשר התלמיד-ה לא עובר-ת את המבחן לעיתים לא ניתן לגשת למעד ב' ו/או לעשות ערעור.

הנהלה של בית הספר ( עמותה ) אשר קיימת אך ורק בזכות הציבור ( כספי הציבור ) כלל לא רואה צורך לתת מענה ו/או הסבר לתלמיד-ה, לעיתים כאשר סטודנט-ית שואל-ת שאלות, הנהלה מעדיפה להרחיק את התלמיד-ה מהלימודים.

דוגמאות נפוצות אשר מוכרות לכל הסטודנטים למשחק:

 • מדוע אין לי אפשרות להגיש בקשה לערעור ו/או להגיע למועד ב' ( מבחנים )?
 • מדוע אני משלם עבור לימודים מעל 14,000 ש"ח לשנה?
 • מדוע אני לא יכול להתקבל לעמותה כחבר-ה?
 • מדוע מסתירים ממני מידע?
 • מדוע תלונות על הטרדה המינית לא עוברות לגורמים הרלוונטיים?
 • מדוע תלמידים מפחדים לשאול שאלות ולומדים תחת הפחד ?
 • מדוע סירבו לקבל אותי לבית הספר עקב הגיל ( כאשר תלמיד-ה מעל גיל 25 )?
 • מדוע לא קיבלו אותי ללימודים בגלל המבטא ו/או מוצא ?
 • מדוע לא משלמים לנו עבור הסטאז'?
 • מדוע אין קריטריון לקבל המלגה?
 • מדוע לא ניתן לפנות למנהל בית הספר ( באופן ישיר )?

 

החל מתאריך מתאריך 01.08.2021 משרד התרבות הסכים לקבל באמצעות ארגון 'המגן'  את התלונות שלכם, כמו כן גורמים הרלוונטיים יטפלו בתלונות, סטודנטים יקבלו סיוע משפטי מטעם ארגון 'המגן'!

ארגון 'המגן' באופן מקצועי ויסודי יטפל בתלונות, הפעם בתמיכה של משרד התרבות!

את-ה לא לבד – יש לך מגן.

פניה למשרד התרבות – לחץ כאן.

שתפו לחברים

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email