ArabicEnglishHebrewRussian

הצטרפו אלינו

והשארו מעודכנים תמיד

фватфваьыа

בדרך לשינוי מהותי! נקבעו מס' פגישות במשרד התרבות!

בחודש מאי 2021 דים אמור ( מייסד 'המגן' ) יקיים מס' פגישות עם מנהלים הבכירים של משרד התרבות והספורט.

מטרת הפגישות היא לדון על הנושאים הבאים:

1. שינוי קריטריונים ( תמיכה ) עבור בתי ספר למשחק אשר מתנהלים כעמותות – קרא עוד, לחץ כאן.

2. הפחתת שכר הלימוד בבתי הספר למשחק ( עמותות )  – קרא עוד, לחץ כאן (*).

(*) העמותה מקבלת מיליוני שקלים מטעם הממשלה, מדובר בכספי הציבור, לכן לא ייתכן שהסטודנטים למשחק ישלמו סכומים גבוהים עבור שכר הלימוד ( כ 20,000 ₪ לשנה ).

3. איסור לגבות תשלום עבור מבחני קבלה בבתי הספר למשחק ( עמותות ) – קרא עוד, לחץ כאן (*).

(*) בלתי אפשרי לחייב את המועמדים לשלם כ 600 ש"ח "עבור האודישן", כלומר אבסורד לחלוטין לגבות כספים אך ורק כדי להגיד "כן" או "לא" למועמדים אשר מעוניינים ללמוד משחק בעמותה שמתקיימת ע"י הציבור ( כספי הציבור ).

4. תשלום לסטודנטים ( סטאז' ) לאחר 10 הפקות ( לאחר 10 הפקות של אותה ההצגה ( בבתי ספר למשחק במסלול תלת שנתי )) (*).

(*) כ 90% מבתי הספר למשחק "עמותות" מנצלים את התלמידים ( סטודנטים עובדים בהצגות ללא תמורה ), כלומר הסטודנטים משלים שכר הלימוד כ 20,000 ש"ח בשנה ועובדים לטובת העמותה ללא תמורה כלשהי.

5. לאפשר לסטודנטים כניסה לאסיפה הכללית ו/או לאפשר להגיש בקשות לקבל חברות בעמותה (מדובר על בתי הספר למשחק אשר מתנהלים כעמותה ) (*).

(*) לסטודנטים אשר משלמים אלפי שקלים לבית הספר למשחק ( "עמותות" ) בסופו של דבר יש זכות לדעת לאן הולך הכסף! גם כן התלמידים רשאים לדעת מדוע שכר הלימוד בעמותה אשר מקבלת מיליוני שקלים מטעם המדינה ( תמיכה ) הרבה יותר גבוהה ממכללה פרטית ו/או בית ספר למשחק פרטי.

בית הספר "עמותה" לא משלם דמי שכירות, לא משלם ארנונה באופן המלא, מקבל תמיכות ענקיות מטעם המדינה ( משרד התרבות ועוד ) – יחד עם זאת שכר הלימוד כ 20,000 ש"ח לשנה.

6. לפרסם באופן שקוף את שכר הלימוד באתר של בתי הספר למשחק (*).

(*) כ 95 % מבתי הספר למשחק "עמותות" אינם מפרסמים את שכר הלימוד ( עלות הלימודים ). למועמדים אין מידע מדויק עבור עלויות, כלומר למועמדים אשר מתעניינים ללמוד בבה"ס ( עמותה ) כלל אין אפשרות לדעת מה היא העלות הלימודים. עמותות עבירות על חוק הגנת הצרכן.

7. מתן הסבר עבור מבחני קבלה כאשר אדם נכשל בהם (*).

(*) המועמד משלם בין 500 – 700 ש"ח עבור מבחן בד ( מבחני הקבלה בבית הספר למשחק ), יחד עם זאת בית הספר לא טורח להסביר לאדם מדוע הוא נכשל. חשוב לציין: בבתי הספר למשחק פרטיים מבחן בד – (אודישנים) מתקיים ללא עלות.

אנו רוצים לחייב עמותות לתת הסבר למועמד בכתב ו/או בעל פה, למען השקיפות ושוויון.

8. פיקוח מעמיק ע"י משרד התרבות בבתי הספר למשחק (עמותות).

9. פרסם פרוטוקולים מתוך האסיפה הכללית, פרסם תקנון העמותה ( בתי הספר למשחק אשר מתנהלים בתור עמותה ) (*).

(*) בבתי ספר למשחק אשר מתנהלים כעמותה יש בעיה רצינית ( חוסר שקיפות ), כלומר לסטודנטים כלל לא ניתן להתקבל לעמותה כחבר/ה וזאת בניגוד לתקנון העמותה.
חשוב לציין: התקנון של העמותה אינו מופיע באתרים של בתי הספר, לכן כדי לקרוא ו/או לקבל את התקנון חובה לשלם אגרה לרשם העמותות ( 33 ₪ ) .
בנוסף עמותות לא מפרסמות את הדוחות ואת הפרוטוקולים באתר של בתי הספר, כך לסטודנטים לא ניתנת האפשרות לקבל מידע עבור קבלת החלטות ו/או חלוקת תקציב של העמותה.

10. פיקוח על הוצאות הנהלה של בתי הספר למשחק ( משכורות, אחזקת רכב וכו' )  אשר מתנהלים כעמותה.

11. תמיכה בבתי הספר למשחק פרטיים – קרא עוד, לחץ כאן.

12. תמיכה בתיאטרון פרטי  – קרא עוד, לחץ כאן.

13. שינוי בקריטריונים של תיאטרון הפרינג' ( הגדלת תקציב ).

14. תשלום לשחקנים אשר משתתפים בסרטי סטודנטים ( בניית קריטריונים חדשים לבתי ספר לקולנוע, אוניברסיטאות ומכללות).

15. עדכון בתעריפון (תשלום לשחקנים על פי 'המגן') – קרא עוד, לחץ כאן.

16. לבצע בדיקות עומק בתיאטראות ( תיאטרון ציבור אשר מתקיים על חשבון הציבור )  – קרא עוד, לחץ כאן.

17. שינוי קריטריונים ( קבלת תקציב ו/או תמיכה עבור תיאטראות הציבוריים ), הקטנת תקציב ו/או הגדלת תקציב אך ורק לפי הצורך (*).

(*) נכון להיום ע"י משרד התרבות מתבצעת חלוקת התקציבים באופן די אוטומטי, כלומר ללא בדיקות עמוקות וללא עיון בדוחות וכו'. לעתים ניתן לראות בדוחות של התיאטראות שהם "שורפים" כספי הציבור על מנת לקבל תקציב גדול יותר.

18. ללמד את התיאטראות הציבוריים חשיבה עסקית.

19. הפחתת עלות כרטיס עבור הצגת תיאטרון ( בתיאטראות הציבוריים) (*).

(*) תיאטרון הציבורי מתקיים ע"ח הציבור, כלומר מתוך המסים אשר משלמים אזרחי מדינת ישראל.

הנהלת התיאטרון מאפשר לעצמה הוצאות לאחזקת רכב, כיבודים, אירועים, החזרים כספיים וכוי ( מדובר על מיליוני שקלים ), יחד עם זאת אזרחים משלמים עבור כרטיס להצגה כ 250 ש"ח.

אנו רוצים לאפשר לציבור באופן שוויוני ( לכל סוגי האוכלוסייה ) לבקר את הצגות התיאטרון. לצערנו נכון לעת הזאת אך ורק מעמד הגבוה יכול להרשות לעצמו לבקר תיאטרון ( מדובר על התיאטראות הרפרטואריים ).

20. פרסום מכרזים באופן שוויוני (*).

(*) לאפשר לאמנים עצמאים, קבוצות התיאטרון, תיאטראות הפרטיים ובתי ספר למשחק ( פרטיים ) להשתתף במכרזים ( להגיש מועמדות ) באופן שווה וללא אפליה, קרא עוד – לחץ כאן.

21. עליית שכר לשחקנים בתאטראות הרפרטוארים ( לשחקנים שכירים ופרילנסרים).

22. עליית מעמד השחקן ( זכויות, שכר, תמיכה ממשלתית ).

23. לתמוך בזכויות של שחקני ביטים וניצבים.

24. פתיחת קרן למען קידום "יצירה ישראלית" בהשתתפות שחקני תיאטרון וקולנוע.

25. תמיכה ועזרה כספית ( שחקנים אשר נפגעו מנגיף הקורונה ).

*מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד

בברכה,

המגן – ארגון שחקני התיאטרון והקולנוע.

שתפו לחברים

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email