ArabicEnglishHebrewRussian

הצטרפו אלינו

והשארו מעודכנים תמיד

5225

תעריפון: תשלום לשחקנים עבור ההפקה. כמה שחקנים אמורים לקבל לשעה? תשלום לשחקנים על פי המגן.

תעריפי מינימום לשחקנים:

איזו מן תמורה שחקן אמור לקבל על שעת עבודה? כמה אומרים לשלם למורים למשחק או לביטים?

כאן תוכלו לקבל אינדיקציה ותעריפים, כלומר תשלום לשחקנים, מורים למשחק, ביטים וניצבים, על פי 'המגן'.

 

1.שחקנים מקצועיים – לחץ כאן.

2. שחקן ביט – לחץ כאן.

3. ניצב/ת – לחץ כאן.

4. מורה למשחק – לחץ כאן.

5. ילדים ונוער – לחץ כאן.

 

1.שחקנים מקצועיים ( בוגרים מסלול תלת שנתי ).

תשלום לשחקנים אשר סיימו לימודי משחק 3 שנים (על פי הקריטריונים של המגן, לקריטריונים – לחץ כאן ):

1.1. שעת עבודה:

90 ש"ח לשעה ( לא כולל מע"מ ) – שעות צילום ו/או הצגה.

* בהתחייבות ל 8 שעות עבודה ( התחייבות מטעם ההפקה ו/או מעסיק ), כלומר
עבור 8 שעות עבודה שחקן אמור לקבל 842.4 ש"ח כולל מע"מ  ( 720 ש"ח לא כולל מע"מ ).

שעות נוספות:

9-13 שעות  125 %

13 ו 14 שעות 150 %

15 שעות 200 %

חו"ל:

מומלץ לחתום חוזה עבודה אישי.

אנו כאן כדי לעזור, לייעוץ משפטי – לחץ כאן

1.2. אודישנים:

אין תמורה ו/או תשלום כלשהו עבור האודישן.

1.3. חזרות קריאת טקסט, מדידות: 

שעת עבודה:

75 ש"ח לשעה ( לא כולל מע"מ ) – שעות צילום, הצגה.

* בהתחייבות ל 8 שעות עבודה ( התחייבות מטעם ההפקה ו/או מעסיק ), כלומר
עבור 8 שעות עבודה שחקן אמור לקבל 702 ש"ח כולל מע"מ  ( 600 לא כולל מע"מ ).

שעות נוספות:

9-13 שעות  125 %

13 ו 14 שעות 150 %

15 שעות 200 %

חו"ל:

מומלץ לחתום חוזה עבודה אישי.

אנו כאן כדי לעזור, לייעוץ משפטי – לחץ כאן

1.4. תעריפון עד 4 שעות עבודה:

100 ש"ח לשעה ( לא כולל מע"מ ) – שעות צילום או הצגה.

* בהתחייבות ל 4 ( ו/או עד 4 ) שעות עבודה ( התחייבות מטעם ההפקה ו/או מעסיק ), כלומר עבור 4 שעות עבודה שחקן אמור לקבל 468 ש"ח כולל מע"מ  ( 400 לא כולל מע"מ ).

**כאשר שחקן עובד עד 4 שעות, המעסיק ו/או הפקה אמור/ה להסכים לשלם לשחקן תשלום עבור 3 שעות עבודה.

1.5. נסיעות:

לשחקנים פרילנסרים מומלץ לחתום חוזה עבודה  ( אישי ) .

כאשר אין חוזה אישי: המעסיק אמור לבצעה החזר כספי לשחקן לפי התעריפים של תחבורה ציבורית ( בשבת ו/או בשעות הלילה ו/או בחגים המעסיק אמור להזמין מונית ).

1.6. תשלום בשבת וחגים:

למעסיק אסור לחייב עובד ( שחקן ) לעבוד בשבת ו/או בחגים, יחד עם זאת המעסיק רשאי לעשות חוזה עבודה אישי ( בהתאם לחוזה ו/או הסכם המעסיק יכול לדרוש משחקן לעבוד בשבת ו/או בחג ) .

כאשר אין חוזה אישי שחקן אמור לקבל כ 125 % , כלומר כ 202,5 ש"ח לשעה ( לא כולל מע"מ ), בהתחבייבות ל 8 שעות עבודה.

עד 4 שעות עבודה כ 150 %, כלומר 250 ש"ח לשעה  ( לא כולל מע"מ ), בשבת תשלום על 4 שעות, גם אם שחקן עבד עד שעתיים.

*חשוב להדגיש: כל שחקן רשאי להחליט איזה מן שכר לקבל עבור החזרות או ימי הצילום / הצגות וכו' ( בהתאם לניסיון המקצועי ושנות הלימוד). ארגון המגן ממליץ לשחקנים לעשות חוזה עבודה  (חוזה אישי).

שחקנים אשר מוכרים ע"י המגן רשאים לקבל ייעוץ משפטי ללא עלות, לקבלת ייעוץ משפטי – לחץ כאן.

*נכון לציין: החישוב נעשה ע"י ארגון המגון והינו פועל אך ורק בגדר המלצה.

*מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

2. שחקן ביט.

תשלום לשחקנים ביטים  (על פי הקריטריונים של המגן, לקריטריונים – לחץ כאן ):

2.1. שעת עבודה:

55 ש"ח לשעה ( לא כולל מע"מ ) – שעות צילום ו/או הצגה.

* בהתחייבות ל 8 שעות עבודה ( התחייבות מטעם ההפקה ו/או מעסיק ), כלומר
עבור 8 שעות עבודה שחקן אמור לקבל  514,8 ש"ח כולל מע"מ  ( 440 ש"ח לא כולל מע"מ ).

שעות נוספות:

9-13 שעות  125 %

13 ו 14 שעות 150 %

15 שעות 200 %

חו"ל:

מומלץ לחתום חוזה עבודה אישי.

אנו כאן כדי לעזור, לייעוץ משפטי – לחץ כאן

2.2 אודישנים:

אין תמורה ו/או תשלום כלשהו עבור האודישן.

2.3. חזרות קריאת טקסט, מדידות: 

שעת עבודה:

45 ש"ח לשעה ( לא כולל מע"מ ) – שעות צילום, הצגה.

* בהתחייבות ל 8 שעות עבודה ( התחייבות מטעם ההפקה ו/או מעסיק ), כלומר
עבור 8 שעות עבודה שחקן אמור לקבל 421,2 ש"ח כולל מע"מ  ( 360 לא כולל מע"מ ).

שעות נוספות:

9-13 שעות  125 %

13 ו 14 שעות 150 %

15 שעות 200 %

חו"ל:

מומלץ לחתום חוזה עבודה אישי.

אנו כאן כדי לעזור, לייעוץ משפטי – לחץ כאן

2.4. תעריפון עד 4 שעות עבודה:

75 ש"ח לשעה ( לא כולל מע"מ ) – שעות צילום או הצגה.

* בהתחייבות ל 4 ( ו/או עד 4 ) שעות עבודה ( התחייבות מטעם ההפקה ו/או מעסיק ), כלומר עבור 4 שעות עבודה שחקן אמור לקבל 351 ש"ח כולל מע"מ  ( 300 לא כולל מע"מ ).

**כאשר שחקן עובד עד 4 שעות, המעסיק ו/או הפקה אמור/ה להסכים לשלם לשחקן תשלום עבור 3 שעות עבודה.

2.5. נסיעות:

לשחקנים פרילנסרים מומלץ לחתום חוזה עבודה  ( אישי ) .

כאשר אין חוזה אישי: המעסיק אמור לבצעה החזר כספי לשחקן לפי התעריפים של תחבורה ציבורית ( בשבת ו/או בשעות הלילה ו/או בחגים המעסיק אמור להזמין מונית ).

2.6. תשלום בשבת וחגים:

למעסיק אסור לחייב עובד ( שחקן ) לעבוד בשבת ו/או בחגים, יחד עם זאת המעסיק רשאי לעשות חוזה עבודה אישי ( בהתאם לחוזה ו/או הסכם המעסיק יכול לדרוש משחקן לעבוד בשבת ו/או בחג ) .

כאשר אין חוזה אישי שחקן אמור לקבל כ 125 % , כלומר כ 123,75 ש"ח לשעה ( לא כולל מע"מ ), בהתחבייבות ל 8 שעות עבודה.

עד 4 שעות עבודה כ 150 %, כלומר 137,5 ש"ח לשעה  ( לא כולל מע"מ ), בשבת תשלום על 4 שעות, גם אם שחקן עבד עד שעתיים.

*חשוב להדגיש: כל שחקן רשאי להחליט איזה מן שכר לקבל עבור החזרות או ימי הצילום / הצגות וכו' ( בהתאם לניסיון המקצועי ושנות הלימוד). ארגון המגן ממליץ לשחקנים לעשות חוזה עבודה  (חוזה אישי).

שחקנים אשר מוכרים ע"י המגן רשאים לקבל ייעוץ משפטי ללא עלות, לקבלת ייעוץ משפטי – לחץ כאן.

*נכון לציין: החישוב נעשה ע"י ארגון המגון והינו פועל אך ורק בגדר המלצה.

*מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

3. ניצב/ת.

תשלום לשחקנים ביטים  (על פי הקריטריונים של המגן, לקריטריונים – לחץ כאן ):

3.1. שעת עבודה:

40 ש"ח לשעה ( לא כולל מע"מ ) – שעות צילום ו/או הצגה.

* בהתחייבות ל 8 שעות עבודה ( התחייבות מטעם ההפקה ו/או מעסיק ), כלומר
עבור 8 שעות עבודה שחקן אמור לקבל  374,4 ש"ח כולל מע"מ  ( 320 ש"ח לא כולל מע"מ ).

שעות נוספות:

9-13 שעות  125 %

13 ו 14 שעות 150 %

15 שעות 200 %

חו"ל:

מומלץ לחתום חוזה עבודה אישי.

אנו כאן כדי לעזור, לייעוץ משפטי – לחץ כאן

3.2 אודישנים:

אין תמורה ו/או תשלום כלשהו עבור האודישן.

3.3. חזרות, מדידות: 

שעת עבודה:

30 ש"ח לשעה ( לא כולל מע"מ ) – שעות צילום, הצגה.

* בהתחייבות ל 8 שעות עבודה ( התחייבות מטעם ההפקה ו/או מעסיק ), כלומר
עבור 8 שעות עבודה שחקן אמור לקבל 280,8 ש"ח כולל מע"מ  ( 240 לא כולל מע"מ ).

שעות נוספות:

9-13 שעות  125 %

13 ו 14 שעות 150 %

15 שעות 200 %

חו"ל:

מומלץ לחתום חוזה עבודה אישי.

אנו כאן כדי לעזור, לייעוץ משפטי – לחץ כאן

3.4. תעריפון עד 4 שעות עבודה:

45 ש"ח לשעה ( לא כולל מע"מ ) – שעות צילום או הצגה.

* בהתחייבות ל 4 ( ו/או עד 4 ) שעות עבודה ( התחייבות מטעם ההפקה ו/או מעסיק ), כלומר עבור 4 שעות עבודה שחקן אמור לקבל 210,6 ש"ח כולל מע"מ  ( 180 לא כולל מע"מ ).

**כאשר שחקן עובד עד 4 שעות, המעסיק ו/או הפקה אמור/ה להסכים לשלם לשחקן תשלום עבור 3 שעות עבודה.

3.5. נסיעות:

לשחקנים פרילנסרים מומלץ לחתום חוזה עבודה  ( אישי ) .

כאשר אין חוזה אישי: המעסיק אמור לבצעה החזר כספי לשחקן לפי התעריפים של תחבורה ציבורית ( בשבת ו/או בשעות הלילה ו/או בחגים המעסיק אמור להזמין מונית ).

3.6. תשלום בשבת וחגים:

למעסיק אסור לחייב עובד ( שחקן ) לעבוד בשבת ו/או בחגים, יחד עם זאת המעסיק רשאי לעשות חוזה עבודה אישי ( בהתאם לחוזה ו/או הסכם המעסיק יכול לדרוש משחקן לעבוד בשבת ו/או בחג ) .

כאשר אין חוזה אישי שחקן אמור לקבל כ 125 % , כלומר כ 90 ש"ח לשעה ( לא כולל מע"מ ), בהתחבייבות ל 8 שעות עבודה.

עד 4 שעות עבודה כ 150 %, כלומר 112,5 ש"ח לשעה  ( לא כולל מע"מ ), בשבת תשלום על 4 שעות, גם אם שחקן עבד עד שעתיים.

*חשוב להדגיש: כל שחקן רשאי להחליט איזה מן שכר לקבל עבור החזרות או ימי הצילום / הצגות וכו' ( בהתאם לניסיון המקצועי ושנות הלימוד). ארגון המגן ממליץ לשחקנים לעשות חוזה עבודה  (חוזה אישי).

שחקנים אשר מוכרים ע"י המגן רשאים לקבל ייעוץ משפטי ללא עלות, לקבלת ייעוץ משפטי – לחץ כאן.

*נכון לציין: החישוב נעשה ע"י ארגון המגון והינו פועל אך ורק בגדר המלצה.

*מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

4. מורה למשחק.

ממולץ שמורה למשחק יהיה שחקן מקצועי (על פי הקריטריונים של המגן, לקריטריונים – לחץ כאן ):

4.1. שעת עבודה:

81.9 ש"ח לשעה כולל מע"מ ( לא כולל מע"מ 70 ש"ח ) , כולל נסיעות .

שעות נוספות:

9-13 שעות  125 %

13 ו 14 שעות 150 %

15 שעות 200 %

חו"ל:

מומלץ לחתום חוזה עבודה אישי.

אנו כאן כדי לעזור, לייעוץ משפטי – לחץ כאן

4.2. תשלום בשבת וחגים:

למעסיק אסור לחייב עובד ( שחקן ) לעבוד בשבת ו/או בחגים, יחד עם זאת המעסיק רשאי לעשות חוזה עבודה אישי ( בהתאם לחוזה ו/או הסכם המעסיק יכול לדרוש משחקן לעבוד בשבת ו/או בחג ) .

כאשר אין חוזה אישי מורה למשחק אמור לקבל כ 100 ש"ח לשעה ( כולל מע"מ ).

*חשוב להדגיש: כל מורה למשחק רשאי להחליט איזה מן שכר לקבל עבור העבודה ( בהתאם לניסיון המקצועי ושנות הלימוד). ארגון המגן ממליץ למורים לעשות חוזה עבודה  (חוזה אישי).

שחקנים אשר מוכרים ע"י המגן רשאים לקבל ייעוץ משפטי ללא עלות, לקבלת ייעוץ משפטי – לחץ כאן.

*נכון לציין: החישוב נעשה ע"י ארגון המגון והינו פועל אך ורק בגדר המלצה.

*מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

5. ילדים ונוער:

תעריפי המינימום לילדים ונוער ( מתחת לגיל 18) .

5.1. אנו ממליצים לעשות את חוזה עבודה (אישי). מועד החתימה: החתימה על החוזה אמורה להיות בנוכחות של ההורה ו/או אפוטרופוס חוקי .

*חשוב להדגיש: כל שחקן רשאי להחליט איזה מן שכר לקבל עבור החזרות או ימי הצילום / הצגות וכו' ( בהתאם לניסיון המקצועי ושנות הלימוד). ארגון המגן ממליץ לשחקנים לעשות חוזה עבודה  (חוזה אישי).

שחקנים אשר מוכרים ע"י המגן רשאים לקבל ייעוץ משפטי ללא עלות, לקבלת ייעוץ משפטי – לחץ כאן.

*נכון לציין: החישוב נעשה ע"י ארגון המגון והינו פועל אך ורק בגדר המלצה.

*מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

שתפו לחברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב email