ArabicEnglishHebrewRussian

הצטרפו אלינו

והשארו מעודכנים תמיד

85נחל.

בית ספר למשחק בית צבי מנצל תלמידים?

מתוך מכתב הפתוח למשרד התרבות ומשרד האוצר, תוכנית להצלת התרבות.

קרא את המכתב לחץ כאן.

 

 בית הספר למשחק "בית צבי".

בית צבי – ביה"ס לאמנויות הבמה הינו עמותה, מס' עמותה ע"ר 580042901.

תקציב שנתי בסך של – 10,986,829 ₪ (2019).
משכורות בסך של כ 6,000,000 ₪ ( 2019 ).
שכר המנכ"ל כ 30,000 ₪ ( 2019).
תמיכה ממשלתית 2019 – כ 2,500,000 ₪ (2020).
מלגות לסטודנטים: רק כ 300,000 ₪.

פעילות העיקריים של עמותה היא לימודי משחק ללא מטרת רווח.

שכר של המנכ"ל הינו בסך של כ 30,000 ש"ח בחודש, או כ 340,000 ש"ח בשנה.

לפרטים נוספים לחץ כאן

נכון לציין ששכר המינימום במדינת ישראל הינו בסך של 5,300 ש"ח ( נכון לתאריך 01.04.2018 ).

לבית הספר למשחק "בית צבי" יש עמותת בת ושמה – "תיאטרון הספרייה מיסודו של בית צבי", מס' עמותה 580446433.

תקציב שנתי בסך של – 2,540,844 ₪ (2019)
משכורות בסך של – כ 750,000 ₪ ( 2019 ).
תמיכה ממשלתית – כ 800,000 ₪ (2020).

שירותי תפעול בית צבי – כ 132,000 ש"ח (2019).

נדגיש: במהלך התחקיר התגלו מספר דברים די מעניינים ב "בית צבי" וגם ב "תיאטרון הספרייה", להלן נפרט אותם.

לאן הולך הכסף?

1. החזר כספי עבור אחזקת רכב כ 100,000 ש"ח ( בשנה ) – בית צבי.

לחץ כאן להורדת דוח כספי 

2. המשכורות בבית צבי כ 6,000,000 ש"ח:

בית ספר "בית צבי" פועל כעמותה, ההנהלה של בית הספר החליטה לא לפרסם את התקנון של העמותה.

בכללי "בית צבי" לא מפרסם דוחות מתוך האסיפה הכללית ולא ניתן למצוא באתרו את המכרזים ו/או קריטריונים לעובדים (אנו לא מצאנו את הדוחות באתר של בית צבי ).

3. קרוב ל 3,000,000 ש"ח בית ספר משלם עבור פרסום ושיווק.

4. כ 2,034,000 ש"ח בית ספר משלם עבור "הפקות הצגות ופרויקטים", ובכן את הצגות ו/או הפקות בית הספר מעלה ב "תיאטרון הספרייה".

יחד עם זאת חשוב לדעת שבית צבי מקבל תמיכה מטעם הממשלה, עיריית רמן גן ו"תיאטרון הספרייה" ( "תיאטרון הספרייה" משלם ל "בית צבי" 180,000 ש"ח בשנה) :

למשל משרד התרבות נותן לבית צבי תמיכה כספית עבור:

פירוט תקנה מספר 19420236

5. גם כן בנוסף בית צבי משלם כ 1,500,000 ש"ח עבר שיווק ופרסום ( משכורות, שיווק הצגות, פרסום לימודים, יחסי ציבור ).

6. כבודים ומתנות כ 24,000 ש"ח.

7. משרדיות כ 104,000 ש"ח.

8. אחזקת רכב כ 100,000 ש"ח.

9. אך ורק כ 300,000 ש"ח בית צבי משלם עבור המלגות, יחד עם זאת שכר השנתי של המנכ"ל כ 340,000 ש"ח.

10. עמותת "בית צבי" מכניסה לקופותיה מיליוני שקלים בזכות התלמידים:

1. הכנסות מתוך שכר הלימודי, אודישם וסדנאות: כ 2,840,000 ש"ח.

2. הכנסות מתוך הצגות של בית הספר כ 2,200,000 ש"ח.

סטודנטים של "בית צבי" אזרחים אשר משלמים מיסים, חשוב לציין: "בית צבי" מתקיים בזכות המיסים ( תמיכה ממשלתית ) וכספי הציבור.

תלמידי "בית צבי" מופעים ב "תיאטרון הספרייה", כמו כן הם נחשבים כשחקני הרפרטואר ( תיאטרון הספרייה ), על כן התיאטרון בזכות התלמידים בשנת 2002 קיבל מעמד תיאטרון רפרטוארי (*).

(*) תיאטרון רפרטוארי זהו תיאטרון הפועל במסגרת קבע, שהרפרטואר שלו מושפע במידה רבה משיקולים אמנותיים.
תיאטרון רפרטוארי מכיל צוות של השחקנים אשר עובדים בו באופן קבוע.
את הרפרטואר של הצגות ו/או רשימת הצגות ניתן לראות בלוח הצגות של התיאטרון הרפרטוארי ( הצגות השניות של התיאטרון ).

כאן נשאלת השאלה המרכזית: האם בית ספר למשחק "בית צבי" מנצל את התלמידים?

לדוגמה סטודנטים אשר לומדים רפואה או משפטים מקבלים שכר עבור התמחות.

להשווה: תיאטרון החאן אשר גם כן נתמך ע"י המדינה ( מחזור שנתי: 17,944,745 ₪ (2019)) מרוויח מתוך ההצגות כ 2,300,000 ש"ח ( הצגות הבית ).

לחץ כאן להורדת הדוח

תיאטרון עכו מרוויח מהצגות כ 1,018,000 ש"ח, כמו כן משלם משכורות לשחקנים.

לחץ כאן להורדת הדוח

בתיאטרון הנגב הכנסה עצמאית כ 720,000 ש"ח, יחד עם זאת התיאטרון משלם שכר לעובדים ומוציא כספים עבור הפקה.

לחץ כאן להורדת הדוח

באמצעות השוואה ניתן לראות שבית ספר "בית צבי" לעיתים מרוויח יותר מכל תיאטרון רגיל, די עצוב שתלמידי שנה ב' ושנה ג' עובדים קשה בהפקות, אך עבור הסטאז' אינם מקבלים שכר.

תיאטרון הספרייה ובית הספר למשחק "בית צבי" נמצאים בכתובת: שועלי שמשון, 2, רמת גן, 5238602.

הרפרטואר של "התיאטרון הספרייה" נמצא באתר של "בית צבי", כמו כן באתר של בית הספר אפשר לרכוש  את הכרטיסים להצגות.

לעיתום "תיאטרון הספרייה" נותן את האולם לבוגרים של בית הספר ו/או מעת מארח הצגות בשיתוף הפעולה.

בתיאטרון הרפרטוארי למעשה "תיאטרון הספרייה" – תלמידי "בית צבי" עובדים בחינם!!!

יחד עם זאת "תיאטרון הספריה" מקבל תמיכה ממשלתית כמו תיאטרון רגיל אשר משלם שכר לשחקנים ומקיים הפקות קבועות.

"תיאטרון הספרייה" מקבל כ 800,000 ש"ח תמיכה ממשלתית, בנוסף התיאטרון מרווח מהצגות כ 1,600,000 ש"ח ואינו משלם שכר לשחקנים.

לחץ כאן להורדת הדוח

"תיאטרון הספרייה" משלם ל "בית צבי" 180,000 ש"ח בשנה, גם כן תיאטרון משלם כ 1,600,000 ש"ח עבור הפקות, יש לציין שבית הספר אינו משלם שכר לתלמידי שנה ב' וג' ( מדובר על התלמידים אשר פועלים ב "תיאטרון הספרייה" ).

מדוע משרד התרבות מתקצב את "התיאטרון הספרייה" כתיאטרון רפרטוארי?

בדוח כספי ( 2019 ) ניתן לראות שהנהלת התיאטרון אינה משכירה לאמנים את האולמות ( במות ), למעשה כל תיאטרון הציבורי מאפשר לאמנים לקבל במה ו/או חלל חזרות תמורת תשלום, לצורך העניין זאת גם אפשרות להכניס כספים לקופת התיאטרון.

לדוגמה אם "תיאטרון הספריה" היה משכיר את אולמות לאמנים שונים הוא היה מרווח יותר כספים ואולי לא היה צריך לקבל תמיכה של משרד התרבות ו/או עיריית רמת גן.

11. "בית צבי" מקבל את המבנה של בית הספר ללא עלות, כלומר בחינם לגמרי:

עובדות: מתוך הפרוטוקול של עיריית רמת גן, ישיבת מועצה מן המניין 8 אשר התקיימה בתאריך 10.02.2019 ניתן ללמוד ש "בית צבי" מקבלים את המבנה ללא עלות.

קרא את הפרוטוקול לחץ כאן

ציטוט עובדתי: "בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה "בית צבי" ברמת גן: על פי מדידה של מודד מוסמך, שנעשתה בספטמבר 2003: "בית צבי" משתרע על שטח של 2,951 מ"ר, מהם 590 מ"ר שטחי חנייה.

"בית צבי" לא קיבל ממל"ג הכרה שהוא מוסד כמוסד להשכלה גבוהה, והוא אינו עומד באמות המידה לקבלת פטור מארנונה למוסדות להשכלה גבוהה שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים. לפיכך היה על עיריית רמת גן לחייבו במהלך השנים בתשלום ארנונה בשיעור מלא.

בשנת 2004 חייבה העירייה את בית צבי לשלם ארנונה בסך של 35,820 ש"ח, ובשנת 2005 – בסך 45,180 ש"ח. אילו נהגה העירייה בהתאם להוראות פקודת הפיטורין וחייבה את בית צבי בסכום הארנונה המלא, היה עליו לשלם לה בגין השנים 2003-2005 ארנונה בסך כולל של כ-600,000 ש"ח."

קרא את המסמך – לחץ כאן

עלות השטח כ 3,000 מטר אמורה לעלות בין 100,000 – 150,000 ש"ח בחודש.

בפרוטוקולים ניתן לראות: עיריית רמת גן בשנת 2006 מחייבת את "בית צבי" לשלם ארנונה כ 600,000 ש"ח.

בשנת 2008 עמותת "בית צבי" לקחה הלוואה בסך של 500,000 ש"ח .

לחץ כאן להורדת הדוח

בשנת 2009 עיריית רמת גן מעבירה ל "בית בצי" סכום בסך של 600,000 ש"ח עבור כיסוי גרעון – קומבינציה מושלמת.

לחץ כאן להורדת הדוח

12. בית ספר "בית צבי" אשר נתמך ע"י המדינה שנים רבות עבר על החוק של המועצה להשכלה גבוהה, כלומר בית ספר השתמש בכינוי המוגן ללא רשות ( "בית צבי" השתמש בכינוי המוגן "בית הספר הגבוה" ללא אישור של המועצה להשכלה גבוהה).

חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958 קבע:

21 ח. (א) לא ישתמש מוסד חינוך באחד הכינויים האלה – אוניברסיטה, טכניון, מכון טכנולוגי, פקולטה, אקדמיה, בית ספר גבוה, מכללה אקדמית, השכלה גבוהה או חינוך גבוה – בין בנפרד ובין בסמיכות, ובין בצירופו, כשם או כתואר, לכינוי אחר, בין בעברית ובין בלועזית, אלא אם המוסד הוכר לפי סעיף 9, או שהכינוי ניתן לו בחוק או שקיבל עליו אישור מאת המועצה להשכלה גבוהה.

קרא את החוק – לחץ כאן

מתוך הפרוטוקול של עיריית רמת גן, ישיבת מועצה מן המניין 8 אשר התקיימה בתאריך 10.02.2019 ניתן ללמוד ש "בית צבי" גם בשנת 2019 לא היה מוכר ע"י המל"ג.

מר אדם קניגסברגר מתבטא בקשר ל "בית צבי": "בנושא הזה רימו אותנו", ציטוט:

קרא את הפרוטוקול לחץ כאן

גם בשנת 2021 בית ספר למשחק "בית צבי" ממשיך לעבור על החוק, כלומר ממשיך להשתמש בשם "בית הספר הגבוה" ללא אישור של המועצה להשכלה גבוהה ( המל"ג ) .

דף עסקי בפייסבוק

דף עסקי בפייסבוק

דף עסקי בפייסבוק

לוגו של בית הספר

 

אנו מצרפים רשימת המוסדות אשר מוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה, לרשימה לחץ כאן.

13. בשנת 2016 נגד "בית צבי" הוגש כתב התביעה ( תביעה ייצוגית ), בשנת 2018 הצצדיים הגיעו לפשרה אשר קיבלה תוקף של פסק הדין, לפי פסק הדין "בית צבי" אמור לשלם גמול בסך של 5,000 ש"ח, וכן בסך של 32,000 ש"ח בתוספת מע"מ ישלם לב"כ המבקש כשכר טרחה.

14. מידע חשוב: כדי להתקבל לבית הספר חובה לעשות אודישן, עלות האודישן כ 600 ₪.

עלות שכר הלימודים: כ 20,000 ש"ח ( כשר הלימוד עבור 3 שנים כ 60,000 ש"ח ).

בעמותה ( "בית צבי" ביה"ס לאמנויות הבמה, מספר ארגון: 580042901 ) יש רק 42 חברים, כמו כן לסטודנטים כלל לא ניתן להתקבל לעמותה כחבר/ה.

חשוב לציין: התקנון של העמותה אינו מופיע באתר של בית הספר, לכן כדי לקרוא ו/או לקבל את התקנון חובה לשלם אגרה לרשם העמותות בסך של  33 ₪ .

בנוסף בית ספר אינו מפרסם את הדוחות ואת הפרוטוקולים באתר האינטרנט, כך לסטודנטים לא ניתנת האפשרות לקבל מידע עבור קבלת החלטות ו/או חלוקת תקציב של העמותה.

  • ידוע שכל אזרח רשאי להגיש בקשה לרשם העמותות, בכפוף לתשלום האגרה ולקבל מידע הנדרש, אך מטעמי אי נוחות ולעיתים עקב המצב הכלכלי בלתי יציב סטודנטים בוחרים לא להגיש בקשה לרשם העמותות.

העמותה מקבלת מיליוני שקלים מטעם הממשלהמדובר בכספי הציבור, לכן לא ייתכן שהסטודנטים למשחק ישלמו סכומים גבוהים עבור שכר הלימוד ( כ 20,000 לשנה ).

סטודנטים אשר משלמים אלפי שקלים עבור שכר הלימוד רשאים לדעת באיזה מן אופן בית הספר משתמש בכספי הציבור ו/או בכספי העמותה.

אנו שלחנו מכתב להנהלת "בית צבי", ביקשנו להפחית את שכר הלימוד, לפרסם תקנון ועוד, אך "בית צבי" לא טרחו להגיב.

לחץ כאן קרא את המכתב

15.

השוואה בין בית הספר למשחק פרטיים לבין בית הספר שהינו עמותה:

כדי להתקבל לבית הספר למשחק פרטי מועמד לא צריך לשלם תשלום עבור האודישנים ו/או עבור ראיון אישי.

בדרך כלל בתי הספר הפרטיים מעסיקים עובדים פרילנסרים (*).

(*) פְֿרִילָנְסֵר הוא עובד עצמאי הנותן שירותים מקצועיים למשימות מוגדרות מראש עבור מספר לקוחות באופן שנתון לשליטתו.

בית ספר למשחק "קרן ידובסקי סטודיו למשחק MOVE":

עלות הפקות בין 10,000 – 15,000 ש"ח להפקה.
שכרות כ 30,000 ש"ח כולל מע"מ ( לא כולל ארנונה ).
פרסום ושיווק כ 50,000 ש"ח בשנה.
שכר הלימוד 16,000 ש"ח בשנה ( לא כולל מע"מ) .

*מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד

שתפו לחברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב email