תמיכה לגמלאים

אנו כאן כדי לעזור לך!

מטרת התמיכה הינה לסייע לשחקנים גמלאים במצוקה כלכלית.

שחקנים גמלאים ( נשים מעל גיל 65, גברים מעל גיל  67 ) מוכרים ע"י 'המגן' ראשיים להגיש בקשה לסיוע, חברי ועד ידונו בבקשה ( באסיפה הכללית הקרובה ).

תמיכה כספית תינתן אך ורק לשחקנים אשר נמצאים במצב כלכלי קשה.

חשוב לציין: סיוע כלכלי תתבצע על פי שיקולים כללים של ארגון 'המגן'.

את הבקשה ניתן להגיש פעם בשנה, לבקשה יש לצרף: שם ושם משפחה, תיאור המצב הכלכלי, צילום ת.ז, מסמכים אשר מצביעים על מצב הכלכלי בלתי יציב.

את הבקשה יש להגיש באמצעות דואר אלקטרוני: 

info.hamagen@gmail.com

 

* התמיכה מיועדת לשחקנים גמלאים.

*את הבקשה ניתן להגיש אחד לשנה.

*לאחר קבלת החלטה ניתן להגיש ערעור תוך 30 יום מקבלת ההחלטה.

 

ארגון 'המגן' שומר לעצמו זכות להעניק תמיכה על פי שיקול דעת הארגון ו/או על פי שיקולים כלכליים של הארגון.

הצטרפות לארגון המגן: 

 info.hamagen@gmail.com 

צרו איתנו קשר