עזרה לשחקנים נזקקים

אנו כאן כדי לעזור לך!

מטרת התמיכה הינה לסייע לשחקנים במצוקה כלכלית.

שחקנים במצוקה כלכלית אשר מוכרים ע"י 'המגן' ראשיים להגיש בקשה לסיוע, חברי ועד ידונו בבקשה ( באסיפה הכללית הקרובה ).

תמיכה כספית תינתן אך ורק לשחקנים אשר נמצאים במצב כלכלי קשה והינם מוכרים ע"י 'המגן'. 


חשוב לציין: סיוע כלכלי תתבצע על פי שיקולים כללים של ארגון 'המגן'.


את הבקשה ניתן להגיש פעם בשנה, לבקשה יש לצרף: שם ושם משפחה, תיאור המצב הכלכלי, צילום ת.ז, מסמכים אשר מצביעים על מצב הכלכלי בלתי יציב.


את הבקשה יש להגיש באמצעות דואר אלקטרוני:
info.hamagen@gmail.com

*התמיכה מיועדת לשחקנים במצוקה כלכלית .

*את הבקשה ניתן להגיש אחד לשנה.
*לאחר קבלת החלטה ניתן להגיש ערעור תוך 30 יום מקבלת ההחלטה.

ארגון 'המגן' שומר לעצמו זכות להעניק תמיכה על פי שיקול דעת הארגון ו/או על פי שיקולים כלכליים של הארגון.

הצטרפות לארגון המגן:

  info.hamagen@gmail.com 

צרו איתנו קשר