סיוע לסטודנטים

סטודנטים יקרים אנו כאן כדי לעזור לכם ללמוד משחק ולהצליח בלימודים!

סטודנטים למשחק מוכרים ע"י 'המגן' ראשיים להגיש בקשה לסיוע בשכר הלימוד, חברי ועד ידונו בבקשה ( באסיפה הכללית הקרובה ).

תמיכה כספית תינתן אך ורק לסטודנטים אשר נמצאים במצב כלכלי קשה.


חשוב לציין: סיוע כלכלי תתבצע על פי שיקולים כללים של ארגון 'המגן'.


את הבקשה ניתן להגיש פעם בשנה, לבקשה יש לצרף: שם ושם משפחה, תיאור המצב הכלכלי, צילום ת.ז, אישור לימודים, מסמכים אשר מצביעים על מצב הכלכלי בלתי יציב.


את הבקשה יש להגיש באמצעות דואר אלקטרוני:
info.hamagen@gmail.com

*התמיכה מיועדת לסטודנטים אשר לומדים במסלול תלת שנתי.

*את הבקשה ניתן להגיש אחד לשנה.
*לאחר קבלת החלטה ניתן להגיש ערעור ( תוך 30 יום מקבלת ההחלטה).

ארגון 'המגן' שומר לעצמו זכות להחליט להעניק תמיכה כספית לסטודנטים על פי שיקול דעת הארגון ו/או על פי שיקולים כלכליים של הארגון.

הצטרפות לארגון 'המגן': 

 info.hamagen@gmail.com

 

צרו איתנו קשר