4. מורה למשחק.

ממולץ שמורה למשחק יהיה שחקן מקצועי (על פי הקריטריונים של המגן, לקריטריונים – לחץ כאן ):

4.1. שעת עבודה:

81.9 ש"ח לשעה כולל מע"מ ( לא כולל מע"מ 70 ש"ח ) , כולל נסיעות .

שעות נוספות:

9-13 שעות  125 %

13 ו 14 שעות 150 %

15 שעות 200 %

חו"ל:

מומלץ לחתום חוזה עבודה אישי.

אנו כאן כדי לעזור, לייעוץ משפטי – לחץ כאן

4.2. תשלום בשבת וחגים:

למעסיק אסור לחייב עובד ( שחקן ) לעבוד בשבת ו/או בחגים, יחד עם זאת המעסיק רשאי לעשות חוזה עבודה אישי ( בהתאם לחוזה ו/או הסכם המעסיק יכול לדרוש משחקן לעבוד בשבת ו/או בחג ) .

כאשר אין חוזה אישי מורה למשחק אמור לקבל כ 100 ש"ח לשעה ( כולל מע"מ ).

*חשוב להדגיש: כל מורה למשחק רשאי להחליט איזה מן שכר לקבל עבור העבודה ( בהתאם לניסיון המקצועי ושנות הלימוד). ארגון המגן ממליץ למורים לעשות חוזה עבודה  (חוזה אישי).

שחקנים אשר מוכרים ע"י המגן רשאים לקבל ייעוץ משפטי ללא עלות, לקבלת ייעוץ משפטי – לחץ כאן.

*נכון לציין: החישוב נעשה ע"י ארגון המגון והינו פועל אך ורק בגדר המלצה.

*מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.